Sociale dienst

Steun

Leefloon of equivalent leefloon

Als je geen inkomen of uitkering meer hebt of als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je leefloon vragen bij het OC

Gewone financiële steun

Het kan gebeuren dat iemand door omstandigheden tijdelijk financiële problemen heeft, ook al ligt het inkomen hoger dan h

Huurwaarborg

Het OCMW kan ook tussenkomen bij hoge, eenmalige kosten zoals een huurwaarborg.

Voorschotten op sociale uitkeringen

Je hebt recht op een uitkering zoals kinderbijslag, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering of pensioen, maar de uitbeta

Financiële tussenkomst bij opname rusthuis of serviceflat

Wanneer thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, kan je overwegen om naar een rusthuis, woonzorgcentrum of serviceflat t

Verwarmingstoelage

Iedereen heeft al wel gemerkt dat de energieprijzen erg gestegen zijn.

Maatregel “Zoom 18/25"

Een duwtje in de rug voor alle jongeren en studenten die door de COVID-crisis getroffen worden!

Budgethulp en schulden

Budgetbegeleiding

Bij een budgetbegeleiding blijf je zelf je inkomsten beheren en zelf je uitgaven en betalingen doen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer bestaat erin dat je inkomsten, uitgaven en betalingen worden beheerd door de maatschappelijk werk(st)er.

Budgetmeter

Met een budgetmeter betaal je het verbruik vooraf. Zo spring je bewust om met het energiebudget zonder aan comfort in te boeten. Je blijft beschikken over elektriciteit en/of aardgas.

Collectieve schuldenregeling

Als er geen hulpverleningsvorm een oplossing kan bieden, kan een cliënt in situaties van overmatige schuldenlast doorverw

LAC Fluvius- Pidpa

Dit is een bemiddelingscommissie die bestaat uit een maatschappelijk assistent van het OCMW, een raadslid van het bijzond

Minimale levering aardgas

Het OCMW kan, onder bepaalde voorwaarden, een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen via de budgetmeterkaart.

Senioren en personen met een handicap

Dienst Warme Maaltijden

Kan je niet meer dagelijks voor een gezonde warme maaltijd zorgen?

Dienst Logistieke Hulp

Sommige mensen hebben het moeilijk met bepaalde klusjes in of rond het huis. Hier kan onze klusjesdienst helpen.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen hun auto, of de auto waarmee ze zich laten vervoeren, op een speciale parkeerplaats zett

Vlaamse zorgverzekering

Zorgbehoevenden worden vaak geconfronteerd met extra kosten.

Minder Mobielen Centrale (MMC)

Wil je op bezoek bij familie of vrienden? Heb je iets nodig van de winkel?

Dienst Aangepast Vervoer (DAV)

Heb je een beperking in mobiliteit wegens een handicap of een ziekte? Wil je op bezoek bij familie of vrienden?

Pensioen

Op welke leeftijd kan ik mijn rustpensioen nemen? Welke stappen moet ik ondernemen? Waar moet ik rekening mee houden?

Tegemoetkoming voor personen met een handicap

Aanvragen voor een integratietegemoetkoming, een inkomensvervangende tegemoetkoming en een tegemoetkoming voor hulp aan b

Vreemdelingen en asielzoekers

Verblijf van meer dan drie maanden

EU-onderdanen die in België een activiteit als werknemer of zelfstandige wensen uit te oefenen, EU-onderdanen die gepensi

Verblijf van ten hoogste drie maanden

Inwoners van een andere lidstaat van de Europese Unie moeten zich aanbieden bij het gemeentebestuur van de plaats waar ze

Inburgering

Nieuwkomers zijn vaak niet verplicht om een inburgeringsprogramma te volgen, maar hebben er soms wel recht op (bijvoorbee

Kandidaat-vluchtelingen

Een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veilig

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

In de opstartfase van het verzoek tot internationale bescherming (asielaanvraag), wordt het verzoek geregistreerd door de

Illegalen

De persoon met een illegaal verblijf is diegene die in België verblijft zonder over geldige documenten te beschikken.

Wonen

LeefGoed

Woonmaatschappij LeefGoed vervangt het vorige Zonnige kempen en begeleidt je naar de meest geschikte woning in 

Stekr

Heb je vragen over wonen? Wil je meer weten over premies? Is de kwaliteit van je woning niet in orde?

Energiebesparende maatregelen

IGEMO biedt een aantal maatregelen aan om het energieverbruik in je woning te beperken.

Andere

Huis van het Kind

Huis van het Kind in Berlaar is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties dat dienstverlening voor kinderen en jonge gezinnen aanbiedt.

Juridische informatie

Gratis rechtsinformatie voor alle inwoners van Berlaar met vragen of problemen op sociaal - juridisch gebied

Dienst Ondersteuningsplan

De Dienst Ondersteuningsplan helpt je om zelf inzicht te verkrijgen in de voor jou meest aangewezen soort(en) ondersteuning, al dan niet vanwege het VAPH.

Arbeidstrajectbegeleiding

Indien je steun ontvangt van het OCMW wordt je doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider.

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven