Sociale dienst

Steun, budgethulp en schulden

Steun

Leefloon, financiële steun, verwarmingstoelage of andere steun.

Budgethulp en schulden

Budgetmeter, begeleiding of collectieve schuldenregeling.

Budgetmeter

Met een budgetmeter betaal je het verbruik vooraf. Zo spring je bewust om met het energiebudget zonder aan comfort in te boeten. Je blijft beschikken over elektriciteit en/of aardgas.

Senioren en personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen hun auto, of de auto waarmee ze zich laten vervoeren, op een speciale parkeerplaats zett

Mantelzorgpremie

Het OCMW Berlaar kent een toelage Mantelzorg toe aan inwoners van Berlaar die mantelzorg verlenen aan een inwonende zorgb

Minder Mobielen Centrale (MMC)

Wil je op bezoek bij familie of vrienden? Heb je iets nodig van de winkel?

Dienst Aangepast Vervoer (DAV)

Heb je een beperking in mobiliteit wegens een handicap of een ziekte? Wil je op bezoek bij familie of vrienden?

Pensioen

Op welke leeftijd kan ik mijn rustpensioen nemen? Welke stappen moet ik ondernemen? Waar moet ik rekening mee houden?

Tegemoetkoming voor personen met een handicap

Aanvragen voor een integratietegemoetkoming, een inkomensvervangende tegemoetkoming en een tegemoetkoming voor hulp aan b

Thuisdiensten

Dienst Warme Maaltijden

Kan je niet meer dagelijks voor een gezonde warme maaltijd zorgen?

Dienst Logistieke Hulp

Sommige mensen hebben het moeilijk met bepaalde klusjes in of rond het huis. Hier kan onze klusjesdienst helpen.

Kinderen, jongeren en vrije tijd

Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap

Wie een gehandicapt kind thuis verzorgt, heeft extra kosten.

Studietoelagen

Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid.

Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie o

Huis van het Kind

In Berlaar bestaat er sinds 1 februari 2018 een erkend Huis van het Kind.

Vreemdelingen en Verzoekers tot internationale bescherming ( asielzoekers )

Kandidaat-vluchtelingen

Een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veilig

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

In de opstartfase van het verzoek tot internationale bescherming (asielaanvraag), wordt het verzoek geregistreerd door de

Illegalen

De persoon met een illegaal verblijf is diegene die in België verblijft zonder over geldige documenten te beschikken.

Wonen

De Woonwinkel

Heb je vragen over wonen? Wil je meer weten over premies? Is de kwaliteit van je woning niet in orde?

Energiebesparende maatregelen

IGEMO biedt een aantal maatregelen aan om het energieverbruik in je woning te beperken.

Andere

Juridische informatie

Gratis rechtsinformatie voor alle inwoners van Berlaar met vragen of problemen op sociaal - juridisch gebied

Dienst Ondersteuningsplan

De Dienst Ondersteuningsplan helpt je om zelf inzicht te verkrijgen in de voor jou meest aangewezen soort(en) ondersteuning, al dan niet vanwege het VAPH.

Arbeidstrajectbegeleiding

Indien je steun ontvangt van het OCMW wordt je doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider.

Zomerstraat 22
2590
Berlaar
03 410 19 00
Open
09:00 - 12:15
Alles weergeven