Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen hun auto, of de auto waarmee ze zich laten vervoeren, op een speciale parkeerplaats zetten. Dat is alleen toegelaten voor personen die beschikken over de speciale parkeerkaart.

Een parkeerkaart voor personen met een handicap kan jou bepaalde voordelen geven bij het parkeren als chauffeur of passagier. De kaart is strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit.

Met deze parkeerkaart kan je parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn aan personen met een handicap én op plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt is (blauwe zones). De parkeerkaart moet je zichtbaar achter de voorruit van jouw auto leggen.

Hoe aanvragen?

Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kunnen ze rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen, dan kan je terecht bij het OCMW van Berlaar. Breng daarbij zeker het volgende mee:

  • je identiteitskaart + pincode
  • je bankrekeningnummer
  • de naam van je behandelende arts

Na het indienen van de aanvraag zal men bij de Federale Overheid nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet om een parkeerkaart te krijgen. Ze zullen jouw handicap evalueren. Uit deze evaluatie zal blijken of je recht hebt op deze parkeerkaart.

De parkeerkaart zal naar jou opgestuurd worden met de post. Hou zeker rekening met een termijn van vier maanden als er nog een medisch onderzoek gedaan moet worden.

 

Voorwaarden

Je kunt recht hebben op een parkeerkaart als je officieel erkend wordt als invalide of als persoon met een handicap. Deze erkenning kan gebeuren door bijvoorbeeld Fonds voor Beroepsziekten, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, … Voor de juiste voorwaarden kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW Berlaar.

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

Verantwoordelijke dienst