Nutsmaatschappijen

Werken op het openbaar domein worden vaak uitgevoerd door nutsmaatschappijen zoals Telenet, Eandis, Pidpa, ...

Vanaf 1 januari 2023: 

- Nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022, gepubliceerd op 22 december 2022)

 

Vorige reglementen:

 - Nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (besluit)

Defecte straatverlichting

Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in de buurt.