Sociale woningen

Voor meer informatie over sociale woningen kan je in Berlaar terecht bij sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, de gewestelijke maatschappij voor de Kleine Landeigendom of SVK Onderdak.

LeefGoed

Woonmaatschappij LeefGoed vervangt het vorige Zonnige kempen en begeleidt je naar de meest geschikte woning in