Nieuws - meest recent

Door de werken in Hemelshoek, vanaf het kruispunt met de kerkhofweg tot aan de N10/Aarschotsebaan, kon de afvalophaling door IVAREM op donderdag 25 november slechts gedeeltelijk gebeuren in die werfzone.

Intercommunale IVAREM voorziet daarom in samenspraak met aannemer en lokaal bestuur een herstelronde op maandag 29 november. De betrokken burgers die wonen in het gedeelte Hemelshoek tussen kerkhofweg en N10 kunnen maandag opnieuw hun restafval aanbieden. De aannemer zal deze naar de betrokken ophaalpunten brengen.

Om het veiligheidsgevoel te verhogen, het sociaal buurtgevoel te bevorderen en preventieve maatregelen aan te moedigen door middel van uitwisselen van informatie werken we in politiezone Berlaar-Nijlen met enkele Buurtinformatienetwerken (BIN).

BIN is een platform van buurtbewoners in samenwerking met de lokale politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

In de gemeente Schilde, provincie Antwerpen is bij een wilde gans een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.
Minister van Landbouw David Clarinval nam daarom, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

Omdat de coronacijfers opnieuw stijgen en de federale overheid deze week weer verstrengde maatregelen heeft ingevoerd, heeft het lokaal bestuur van Berlaar besloten de eigen evenementen verder uit te stellen naar 2022.

Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.

In Berlaar zal er deze eindejaarsperiode nog geen kerstshopping met kerstmarkt plaatsvinden. Het lokaal bestuur organiseert dat evenement traditioneel in het centrum van Berlaar op de laatste vrijdag voor kerstavond, maar kiest omwille van de coronamaatregelen dit jaar voor de ondersteuning van verschillende kerstacties.

Vaccinatiecentrum Pallieterland is dringend op zoek naar extra vaccinbereiders.


Wat doe je ?

Je neemt een deeltaak op in de flow van de voorbereiding en het transport van het vaccin naar de vaccinatieplaats. Je doet dit op een nauwkeurige en efficiënte manier volgens het draaiboek.

Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we hen een handje bij het oversteken.

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek, die in 2021 plaatsvindt van 20 tot 28 november, zet de bib graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker en worden (groot)ouders aangespoord om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen aan hun (klein)kind.