Nieuws - meest recent

De Podiumacademie Lier, afdeling Berlaar organiseert op zondag 12 februari opnieuw het jaarlijkse leerlingen- en leraarsconcert.

Dit voorjaar zal Fiberklaar meer dan 3 617 inwoners van onze gemeente gratis en vrijblijvend aansluiten op hun glasvezelnetwerk. Op die manier laten ze het netwerk van de toekomst ook in Berlaar neerstrijken.

De aannemer van Fiberklaar is op maandag 16 januari gestart met de aanleg van het netwerk. Die werken, verspreid over het centrum van Berlaar, nemen ongeveer één jaar in beslag. De aannemer is Circet Infra Fiber. Medewerkers kunnen zich identificeren aan de hand van hun hesje en hun badge.

Werken in jouw straat

Ook in 2023 kan je elke maand in de bib komen luisteren naar een leuk, spannend, grappig, gek... verhaaltje!

Voorleestijd is er iedere derde zaterdag van de maand voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Ze kunnen er een halfuurtje komen luisteren, van 11 tot 11.30 uur.

 

In het voorjaar van 2023 kan dat op 

  • 21 januari
  • 18 februari
  • 18 maart
  • 15 april
  • 13 mei
  • 17 juni

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Vind jij voorlezen soms ook eng? Voorleeshond Lucy zal jou helemaal op je gemak stellen!

Luidop lezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en gemakkelijk, maar kan heel spannend zijn. Sommige kinderen ervaren angst en schaamte waardoor ze gaan stotteren, hakkelen, bijna onverstaanbaar stil gaan spreken of zelfs helemaal blokkeren. Voorleeshond Lucy helpt kinderen om over deze angst heen te stappen.

Het lokaal bestuur kocht recent een mobiele camera aan. Dat toestel zal voortaan op een aantal plaatsen in onze gemeente ingezet worden om sluikstort en andere probleemsituaties waar te nemen.

Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders massaal naar hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken, wat vaak de dood tot gevolg heeft.

Padden op (de) weg

Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we de diertjes veilig oversteken met een paddenoverzetactie.

Voor de gemeenten in het werkingsgebied van IVAREM gelden er vanaf 1 januari 2023 nieuwe DIFTARtarieven. De prijsaanpassing is een gevolg van de hoge inflatie en de sterke verhoging van de transporten personeelskosten. De vaste afvalbelasting van 49 euro blijft echter behouden.

De variabele tarieven voor huisvuil in containers werden de afgelopen jaren niet meer aangepast. Nochtans zijn de kosten sterk gestegen door hogere brandstofprijzen, loonindexering, onderhoudskosten van ophaalwagen en gewijzigde aankoopprijzen van containers.

Het lokaal bestuur van Berlaar besloot samen met Fluvius en gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte om vanaf 9 januari 2023 de openbare straatverlichting te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de verlichting wel branden, net als op de gewestwegen.

In januari organiseert het lokaal bestuur opnieuw de actie ‘Win gratis winkelplezier’, waarmee we onze inwoners aanmoedigen om lokaal te shoppen. Wie z'n kans waagt met een kassabon van één van de deelnemende zaken, kan dat aankoopbedrag terugwinnen.

Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.