Nieuws - meest recent

Van woensdag 6 tot en met donderdag 14 oktober sluit de Berlaarse bib haar deuren vanwege de overschakeling naar de nieuwe bibliotheeksoftware van Cultuurconnect.  De bibliotheek sluit aan op het ‘Eengemaakt Bibliotheeksysteem’, zoals (bijna) alle openbare bibliotheken van Vlaanderen en Brussel.

Vanaf maandag 6 september kunnen Berlaarse kinderen tussen 6 en 8 jaar in eigen gemeente terecht om zich creatief uit te leven onder professionele begeleiding. De Academie voor Beeldende Kunsten Nijlen opende die dag een nieuw beeldatelier op de Liersesteenweg, de allereerste vestiging in Berlaar. 

Tekenacademie

Door de versoepelingen van het Overlegcomité zijn er dit najaar weer wat meer activiteiten mogelijk. Ook als lokaal bestuur hopen we in de loop van de komende maanden weer enkele fijne ontmoetingsmomenten te kunnen organiseren.

Onze inwoners konden er al even een frisse neus nemen, maar op zaterdag 28 augustus verklaarde het lokaal bestuur het nieuwe openbaar park Berlaarhof ook officieel voor geopend. Het park werd aangelegd met de hulp van Kempens Landschape en provincie Antwerpen.

In 2018 kocht het lokaal bestuur van Berlaar het kasteel Berlaarhof en de achterliggende tuin aan. Het kasteel werd gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar kreeg de huidige vorm in 1901.

Geraak je moeilijk op het gewone recyclagepark omdat je bijvoorbeeld niet over een wagen beschikt of moeilijk te been bent? IVAREM komt naar je toe met het mini-recyclagepark!

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Waarom dit openbaar onderzoek?

Tijdens het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 organiseert de dienst Lokale Economie van het lokaal bestuur in samenwerking met Comeos, Unizo en UCM voor het vijfde jaar op rij het Weekend van de Klant.

De laatste jaren worden we over de hele wereld meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Om weerbaar te blijven tegen klimaatverstoringen en onze planeet leefbaar te houden, moeten we allemaal zo snel mogelijk in actie komen. De uitstoot van broeikasgassen moet ernstig verminderd en liefst zelfs gestopt worden. We zullen samen moeten werken aan een klimaatneutraal Berlaar, maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Spoor je kinderen aan om hun speelgoeddozen op te ruimen, want op zondag 3 oktober kunnen ze opnieuw een centje bijverdienen door de spulletjes die ze niet meer gebruiken, te verkopen tijdens de kinderrommelmarkt op het Stationsplein. Maak plaats in je kasten, schrijf je in en doe mee!

Vanaf september 2021 starten woonzorgcentra Sint-Augustinus en Kloosterhof met infomiddagen. Daarmee willen ze thema’s bespreken die relevant zijn voor senioren. Niet enkel de bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook andere senioren of geïnteresseerden zijn welkom. Met deze extramurale aanpak willen ze de buurtzorg verbeteren. De expertise en ervaring van beide woonzorgcentra worden hierbij gedeeld.