Nieuws - meest recent

Berlaar heeft recent haar vierde fietsstraat gekregen!
Een deel van de Constant Verhulststraat werd zo ingericht dat de fietser er voortaan de ‘hoofdgebruiker’ is.

De fietsstraat komt er omdat dit gedeelte van de straat een belangrijke schakel vormt in de veilige verbinding naar gemeentelijke basisschool De Stap, sporthal ‘t Stapveld en de Pastorijstraat. De straat sluit namelijk aan op de trage weg die de verbinding vormt met De Stap en ’t Stapveld en is hierdoor een onderdeel van een belangrijke fietsroute.

De vijf gemeenten binnen de Eerstelijnszone Pallieterland (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst) besloten het vaccinatiecentrum voor onze zone in te richten in CC De Mol in Lier (Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier). Er werd gekozen voor een centrale ligging, die vlot bereikbaar is. Ook de inwoners van Berlaar zullen daar dus terecht kunnen voor een spuitje.
 
CC De Mol in Lier

De FOD Economie lanceert de Digital Reaction Plan campagne. Die moet bedrijven bij een incident of ramp ondersteunen en helpen om de continuïteit van hun activiteiten te garanderen.

De papieren ophaalkalender valt ieder jaar gratis in jouw brievenbus. De kalenders van 2021 werden bedeeld in de eerste twee weken van december 2020.

Heb je geen exemplaar ontvangen?

Je kan deze steeds verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis of hem hier raadplegen en/of downloaden: 

Afvalkalender Berlaar 2021

De gemeente verzorgt naar jaarlijkse gewoonte een ophaling van de gebruikte kerstbomen.

De gebruikte kerstbomen worden op volgende dagen opgehaald:

- maandag 11 januari 2021: Berlaar-Heikant
- dinsdag 12 januari 2021: Berlaar-Centrum

Gelieve de bomen (zonder pot en versiering) vanaf 7 uur ’s morgens klaar te leggen langs de openbare weg.

Ereburgemeester André Martens is op vrijdag 1 januari op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was burgemeester in Berlaar van 1995 tot en met 2006.

Martens was een voormalig wiskundeleraar en startte zijn late politieke carrière in 1995 bij de toenmalige CVP. Hij was een bruggenbouwer en probeerde de banden tussen verschillende partijen op die manier te verbeteren.

In de Rameyendreef hebben de medewerkers van de technische dienst koolmezennestkastjes opgehangen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Op die manier willen we de rups, die in het voorjaar vaak voor heel wat overlast zorgt, op een natuurlijke manier te lijf gaan.

Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we hen een handje bij het oversteken.

Meer dan 400 Berlaarnaars schreven zich dit jaar in voor de bomenactie van de campagne 'Bloeiend Berlaar'. Ze kozen verschillende inheemse boomsoorten en maken zo samen een verschil voor natuur en klimaat.

Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.