Arbeidstrajectbegeleiding

Indien je steun ontvangt van het OCMW wordt je doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider. De begeleiding houdt in het opzoeken en selecteren van vacatures, hulp bij het opmaken van een sollicitatiebrief en CV, bekijken van de randvoorwaarden zoals kinderopvang, vervoer,… Ook zijn er mogelijkheden voor een tewerkstelling vanuit het OCMW zelf indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Indien je nog niet aan werken toe bent of niet over de juiste kwalificaties beschikt, kan er gekeken worden naar een passende opleiding of aangepaste trajecten zoals wijk-werken, vrijwilligerswerk, tewerkstellingsmogelijkheden via VDAB, …

Ook tijdens of na de tewerkstelling kan je verder begeleid worden.

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be  

 

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst