Beleid

Bestuur

Verslagen

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1), normaal gezien op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur.

Tijdens de maanden juli en augustus komt de raad niet bij elkaar.

Autonoom Gemeentebedrijf

De Berlaarse gemeenteraad heeft in de zitting van 18 april 2023 de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf 'AG2B' goe

Inspraak

Reglementen - Bekendmakingen