Collectieve schuldenregeling

Als er geen hulpverleningsvorm een oplossing kan bieden, kan een cliënt in situaties van overmatige schuldenlast doorverwezen worden naar de collectieve schuldenregeling. Hiertoe moet een verzoek worden gericht aan de rechtbank in Mechelen. De rechter zal oordelen of de cliënt zich bevindt in een toestand van overmatige schuldenlast.

Als dit het geval is, zal de rechter een schuldbemiddelaar (advocaat, deurwaarder, notaris) aanwijzen die de inkomsten van de cliënt beheert. Via een minnelijke schikking tracht de schuldbemiddelaar de inkomsten te verdelen onder de schuldeisers.

Als één van de schuldeisers of de cliënt zelf hiermee niet akkoord gaan, kan de rechter verplicht een regeling opleggen.

 

Op zoek naar hulp? Hieronder vind je een video met tips waar je terecht kan voor bijstand.

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven