Leefloon of equivalent leefloon

Als je geen inkomen of uitkering meer hebt of als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je leefloon vragen bij het OCMW. Het leefloon is een recht. Het waarborgt een minimuminkomen aan mensen of gezinnen die over weinig of geen inkomen beschikken.

Als het inkomen lager is dan het leefloon, kan het OCMW dit aanvullen tot het bedrag van het leefloon. Bij de toekenning van het leefloon wordt rekening gehouden met je leeftijd, je gezinssituatie, je inkomen, … .

Het wordt enkel uitgekeerd aan mensen die werkelijk onvoldoende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om deze te verwerven. Als iemand aanspraak kan maken op andere sociale uitkeringen, moeten deze eerst aangevraagd worden.

Wie een leefloon aanvraagt, moet bereid zijn om te werken, tenzij dit om bepaalde redenen (bv. medisch) onmogelijk is.

De bedragen van het leefloon zijn vastgelegd bij wet. 

- Categorie 1: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je jouw huishouden gemeenschappelijk regelt (= bedrag per samenwonende persoon).

Bedrag: 607,01 euro

- Categorie 2: Je leeft alleen (= bedrag alleenstaande persoon).

Bedrag: 910,52 euro 

- Categorie 3: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden.

Bedrag: 1 254,82 euro

(bedragen van 01/09/2018)

Voor meer informatie kan je terecht bij een maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst van het OCMW.

Aan personen die geen recht hebben op een leefloon, kan het OCMW, onder dezelfde voorwaarden als het leefloon, een equivalent van het leefloon toekennen.

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

 

Verantwoordelijke dienst