Tegemoetkoming voor personen met een handicap

Aanvragen voor een integratietegemoetkoming, een inkomensvervangende tegemoetkoming en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden moeten ingediend worden bij de FOD Sociale Zekerheid in Brussel.

 

Integratietegemoetkoming

Ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, …? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming. De integratietegemoetkoming is een uitkering die uitgaat van de bijkomende kosten die een persoon met een handicap kan hebben omwille van zijn verminderde zelfredzaamheid. We spreken dus van de invloed die je handicap heeft op je zelfredzaamheid.

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan hulpbehoevende personen met een handicap die minstens 21 jaar en hoogstens 65 jaar zijn.

Voor wie?

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:
- je handicap moet erkend worden door de onafhankelijke arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- je inkomsten en deze van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
- je moet minstens 21 jaar zijn*
- je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister*
- je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven*
* Er zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk.

Hoe aanvragen?

Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kunnen ze rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen, dan kan je terecht bij het OCMW van Berlaar. Breng dan zeker het volgende mee:

- je identiteitskaart + pincode
- je bankrekeningnummer
- de naam van je behandelend arts

Als je je aanvraag hebt ingediend, zal de FOD Sociale Zekerheid je dossier onderzoeken.

 

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar verdien je, omwille van jouw handicap, minder dan wanneer je die handicap niet zou hebben? Dan kan je misschien recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden door personen tussen 21 jaar en 65 jaar.

Voor wie?

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

- je handicap moet erkend worden door de onafhankelijke arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- je inkomsten en deze van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
- je moet minstens 21 jaar zijn*
- je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister*
- je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven*
* Er zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk.

Hoe aanvragen?

Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Je geeft de naam van je behandeld arts op. Zo kunnen ze rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen, dan kan je terecht bij het OCMW van Berlaar. Breng dan zeker het volgende mee:

- je identiteitskaart + pincode
- je bankrekeningnummer
- de naam van je behandelend arts

Als je je aanvraag hebt ingediend, zal de FOD Sociale Zekerheid je dossier onderzoeken.

 

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Ben je 65 jaar of ouder en heb je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen, poetsen, … ? Hierdoor heb je misschien bijkomende kosten om onafhankelijk te kunnen leven. Dan heb je, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, misschien wel recht op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) van de Federale Overheid.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent en als je handicap je zelfredzaamheid beperkt. Dit wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten zoals huishoudelijke taken, contacten met andere personen onderhouden, …

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te ontvangen, wordt er nagegaan wat voor invloed jouw handicap heeft op de dagelijkse taken. Een onafhankelijke arts zal evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van taken zoals verplaatsen of eten klaarmaken.

Om het bedrag te bepalen dat je zult ontvangen, wordt er rekening gehouden met de inkomsten van je huishouden (jouw inkomsten en de inkomsten van je partner), de onroerende goederen, …

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan een aanvulling zijn op een rustpensioen/overlevingspensioen of op een inkomensgarantie voor ouderen.

Voor wie?

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:
- je handicap moet erkend worden door de onafhankelijke arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- je inkomsten en deze van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
- je moet minstens 65 jaar zijn*
- je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister*
- je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven*
* Er zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk.

De tegemoetkoming kan worden uitbetaald aan ouderen die thuis wonen én aan ouderen die in een rusthuis verblijven.

Hoe aanvragen?

Je kunt de tegemoetkoming ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.

Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kunnen ze rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen, dan kan je terecht bij het OCMW van Berlaar. Breng dan zeker het volgende mee:

- je identiteitskaart + pincode
- je bankrekeningnummer
- de naam van je behandeled arts

Als je je aanvraag hebt ingediend, zal de FOD Sociale Zekerheid je dossier onderzoeken.

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst