Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

In de opstartfase van het verzoek tot internationale bescherming (asielaanvraag), wordt het verzoek geregistreerd door de DVZ. Er wordt nagegaan of België verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek (Dublinonderzoek) en of dit in overweging kan worden genomen.

Het OCMW staat in voor de opvang en begeleiding van de toegewezen verzoekers tot internationale bescherming (asielzoekers). De afhandeling van het verzoek tot internationale bescherming behoort niet tot de bevoegdheden van het OCMW.

Tijdens deze fase van het onderzoek voorziet het OCMW opvang via het systeem van het Lokaal Opvang Initiatief of kortweg LOI. Het OCMW zorgt voor materiële steunverlening. Dit houdt in dat het OCMW zorgt voor een huisvesting, levensnoodzakelijke goederen en zakgeld. Het OCMW betaalt ook de school- en medische kosten. De verzoekers tot internationale bescherming wonen verplicht in de gemeente waar het OCMW gelegen is. Deze verzoekers krijgen geen maandelijkse financiële steun.

OCMW Berlaar heeft met Fedasil een LOI-overeenkomst sinds 7 januari 2004. OCMW Berlaar heeft momenteel twee LOI-woongelegenheden ter beschikking. Het gaat om een huis voor drie alleenstaande mannen en een woning voor een gezin.

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst