Burgerzaken

Reizen en bewijzen

Adreswijzigingen

Als je naar een nieuw adres in onze gemeente verhuist, moet je dit zo snel mogelijk melden bij de dienst Burgerzaken.

Uittreksel uit het strafregister

Op dit document worden de - nog niet vervallen - veroordelingen vermeld.

Er bestaan drie soorten:

Verkiezingen

Andere

Militie

Alhoewel de militieplicht afgeschaft is in België heb je soms nog een militieattest nodig bij een sollicitatie, voor de m

Naamsverandering

Om bepaalde redenen is het toegelaten je naam te veranderen.

Slachtingsaangiften

Sinds 1 december 2004 zijn er aangifte- en registratieverplichtingen bij het slachten van dieren.

Stamboomonderzoek

Opzoekingen zijn momenteel niet mogelijk.

Stempelcontrole

Deeltijdse werklozen kunnen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats terecht om hun C3-formulieren te laten afstempelen