Burgerzaken

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Reizen en bewijzen

Adreswijzigingen

Als je naar een nieuw adres in onze gemeente verhuist, moet je dit zo snel mogelijk melden bij de dienst Burgerzaken.

Uittreksel uit het strafregister

Op dit document worden de - nog niet vervallen - veroordelingen vermeld.

Er bestaan drie soorten:

Verkiezingen

Andere

Militie

Alhoewel de militieplicht afgeschaft is in België heb je soms nog een militieattest nodig bij een sollicitatie, voor de m

Naamsverandering

Om bepaalde redenen is het toegelaten je naam te veranderen.

Slachtingsaangiften

Sinds 1 december 2004 zijn er aangifte- en registratieverplichtingen bij het slachten van dieren.

Stamboomonderzoek

Opzoekingen in de bib zijn momenteel niet mogelijk, contacteer de bevoegde ambtenaar van de dienst Burgerzaken vi

Wettiging van handtekening

Een handtekening wettigen of legaliseren betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk

Reistoelating voor minderjarigen

Als een minderjarige zonder ouders naar het buitenland reist, is een reistoelating aan te raden.