Burgerzaken

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Reizen en bewijzen

Adreswijzigingen

Als je naar een nieuw adres in onze gemeente verhuist, moet je dit zo snel mogelijk melden bij de dienst Burgerzaken.

Uittreksel uit het strafregister

Op dit document worden de - nog niet vervallen - veroordelingen vermeld.

Er bestaan drie soorten:

Verkiezingen

Berlaar kiest!

In 2024 trekken we maar liefst 2 keer naar de stembus.

Gelijktijdige verkiezingen van 9 juni 2024

Op zondag 9 juni 2024 stemmen we voor:

Formulieren verkiezingen

Hier kan je alle nuttige formulieren terugvinden:

Eerste hulp bij (eerste keer) stemmen

De laatste verkiezingen dateren al van 5 jaar geleden en de 16- en 17-jarigen worden voor de allereerste keer opgeroepen

Lokale verkiezingen op zondag 13 oktober 2024

Op zondag 13 juni 2024 stemmen we voor:

Andere

Militie

Alhoewel de militieplicht afgeschaft is in België heb je soms nog een militieattest nodig bij een sollicitatie, voor de m

Naamsverandering

Om bepaalde redenen is het toegelaten je naam te veranderen.

Slachtingsaangiften

Sinds 1 december 2004 zijn er aangifte- en registratieverplichtingen bij het slachten van dieren.

Stamboomonderzoek

Opzoekingen in de bib zijn mogelijk op afspraak.

Wettiging van handtekening

Een handtekening wettigen of legaliseren betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk

Reistoelating voor minderjarigen

Als een minderjarige zonder ouders naar het buitenland reist, is een reistoelating aan te raden.