Dienst Aangepast Vervoer (DAV)

Heb je een beperking in mobiliteit wegens een handicap of een ziekte? Wil je op bezoek bij familie of vrienden? Heb je iets nodig van de winkel? Dan kan de Dienst Aangepast Vervoer (DAV), in samenwerking met het OCMW Berlaar, hiervoor een oplossing bieden!

Rolkar Rivierenland rijdt 7 dagen op 7 van 6.30 tot 24 uur en garandeert gebiedsdekkend vervoer voor inwoners uit het vervoersgebied Mechelen, waaronder Berlaar.
   
Rolkar Rivierenland kan worden ingezet voor hobby, vrijetijdsbesteding of een doktersbezoek in een private praktijk of ziekenhuis.
 
De vervoersdienst organiseert ook particulier vervoer van en naar een ziekenhuis in functie van een onderzoek en/of opname. De gebruiker wordt gevraagd om een vertrekuur en ophaaluur door te geven en zorgt zelf voor de nodige begeleiding in het ziekenhuis.
 
Ook voor regelmatig vervoer zoals bij woon-, werk- en schoolverkeer en aanvragen van en naar dagcentra of revalidatiecentra kan je bij Rolkar Rivierenland terecht. De gebruiker wordt gevraagd om wekelijks contact op te nemen om het vervoer van de komende week te reserveren.
 
Welke ritten zijn niet mogelijk: 
-          ziekenvervoer (dialyse, behandeling kanker, …)
-          collectief instellingen-, leerlingen- en werknemersvervoer
-          vervoer dat wordt georganiseerd door de ziekenfondsen
-          vervoer dat terugbetaald wordt door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)
 
De gebruiker wordt begeleid bij het verlaten van zijn woning tot in het gebouw van bestemming. De chauffeur zorgt voor ondersteuning bij het in- en uitstappen van de gebruiker uit de rolkar.

 

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via telefoon 03 843 39 12, fax 03 880 81 29 of mail naar rolkar-rivierenland@swimsir.be. 
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal twee werkdagen en maximum één maand vooraf.
De dispatching is alle dagen bereikbaar (maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur).
 
Een gereserveerde rit kan kosteloos geannuleerd worden tijdens de kantooruren of via het antwoordapparaat en dit tot één dag voor de rit. Bij laattijdige annulatie worden er kosten aangerekend.

 

 

Voorwaarden

Personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit kunnen gebruik maken van deze dienst. Zij vervoert bij prioriteit rolstoelgebruikers, maar ook mensen die moeilijk of onmogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en de Minder Mobielen Centrale.

 

Kosten

Voor iedere ritaanvraag en per gebruiker wordt 2 euro instapgeld gevraagd. De tarieven voor de gereden kilometers worden aangepast aan de gebruiker:
- voor een rolstoelgebruiker wordt er 0.65 euro per gereden kilometer aangerekend.
- voor een niet-rolstoelgebruiker wordt er 0.90 euro per gereden kilometer aangerekend. 

De gebruiker heeft voor het hele traject recht om zich gratis te laten begeleiden door een mobiele begeleider, alsook door een assistentiehond/blindgeleide. Voor een tweedeen volgende begeleider worden de gereden kilometers aangerekend.

 

Verantwoordelijke dienst