Dienst Logistieke Hulp

Sommige mensen hebben het moeilijk met bepaalde klusjes in of rond het huis. Hier kan onze klusjesdienst helpen. De klusjesdienst komt aan huis voor allerlei kleine werkjes. Wordt het huis poetsen moeilijk? Kan je niet meer instaan voor het regelmatig onderhoud van jouw woning? Dan kan je beroep doen op de poetsdienst van het OCMW Berlaar!

 

Klusjesdienst

Je kan de klusjesdienst van het OCMW van Berlaar, onder bepaalde voorwaarden, inschakelen voor het uitvoeren van kleine klussen. De voorwaarden kan je bevragen bij de sociale dienst van het OCMW.

De klusjesmannen mogen volgende klussen doen:
- behangen
- schilderen
- kleine elektriciteitswerken
- kleine herstellingswerken
- tuinonderhoud
- kleine klussen zoals bv. afwassen van plafond, rolluiken
- sneeuw ruimen
- …

Een klusjesman komt altijd eerst even langs om te kijken of hij de klus kan uitvoeren en om verdere afspraken te maken. Een klus kan geweigerd worden omwille van veiligheidsredenen.

Je zorgt zelf voor het nodige materiaal (verf, behangpapier, …) en gereedschap. Indien nodig kan je, mits vergoeding, gebruik maken van het gereedschap van het OCMW.

 

Poetsdienst

De poetsdienst is opgericht met het doel de woonsituatie van cliënten leefbaar te maken.

Een poetsvrouw mag onder andere afstoffen, stofzuigen, dweilen, ramen zemen, …

Wat mag de poetsvrouw niet doen?
- de tuin onderhouden
- zolder en/of kelder opruimen
- koepels afwassen
- grote schoonmaak houden
- werk mee naar huis nemen
- toestellen van thuis meebrengen om bepaalde taken uit te voeren
- boodschappen doen
- verplaatsen van zware meubelen (tenzij mits hulp)
- buiten poetswerk verrichten in regen-, sneeuw- of vriesweer
- op een zeer hoge ladder klimmen
- schadelijke producten gebruiken
- plafond en muren afwassen
- dierenkooien en kattenbakken schoonmaken

Het nodige materiaal moet door jou ter beschikking gesteld worden (bv. dweil, stofzuiger, zeep, …).

Tijdens een huisbezoek van de maatschappelijk assistent worden de nodige afspraken gemaakt in verband met de taakinhoud van de poetsvrouw. Het aantal toegekende uren wordt verleend op basis van de grootte van de woning, de aard van de gewenste hulp en de beschikbaarheid van nog vrije poetshulp vanuit de dienst.

 

Hoe aanvragen?

Voor een aanvraag of meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

 

Voorwaarden

Bejaarden, gehandicapten en personen met een laag inkomen die, omwille van gezondheids- of sociale omstandigheden, niet meer in staat zijn om kleine klussen zelf uit te voeren, kunnen beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW.

De poetshulp kan toegekend worden aan bejaarden (+65 jaar) of mindervaliden (+66%), die omwille van hun gezondheids- of sociale toestand, niet meer of onvoldoende kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning.

Bij uitzondering kan poetshulp geleverd worden aan niet-bejaarden of niet-mindervaliden, mits voorlegging van een medisch attest. De poetshulp heeft dan een tijdelijk karakter. De tijdsduur is afhankelijk van de medische toestand van de cliënt.

 

Kosten

Klusjesdienst

Je betaalt een bijdrage per uur op basis van de geleverde prestaties.
Om de kostprijs per uur te berekenen wordt er rekening gehouden met het inkomen en de eigendommen van alle gezinsleden.

Je betaalt eventueel een aparte vergoeding voor het gebruik van het materiaal van het OCMW.

Poetsdienst

De bijdrage wordt berekend op basis van de inkomsten en eigendommen van alle inwonende personen. Deze bijdrage wordt jaarlijks herzien.

Maandelijks wordt er een factuur opgemaakt. De factuur kan via overschrijving of domiciliëring betaald worden.

 

Meer info

Verantwoordelijke dienst