Gewone financiële steun

Het kan gebeuren dat iemand door omstandigheden tijdelijk financiële problemen heeft, ook al ligt het inkomen hoger dan het leefloon. Onverwachte uitgaven zoals medische kosten, schoolfacturen, … kunnen al eens zwaar doorwegen op je gezinsbudget.
Deze financiële steun hangt af van een aantal factoren zoals de gezinssituatie, de uitgaven en de inkomsten van het ganse huishouden.

Het OCMW kan dan beslissen om een aanvullende steun te geven onder strikte voorwaarden nadat de maatschappelijk werker vooraf een sociaal financieel onderzoek heeft ingesteld.

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

Verantwoordelijke dienst