Financiële tussenkomst bij opname rusthuis of serviceflat

Wanneer thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, kan je overwegen om naar een rusthuis, woonzorgcentrum of serviceflat te verhuizen. Zo'n opname is evenwel vaak duur.

Als je eigen middelen niet volstaan, kan je een tussenkomst van het OCMW vragen.

Een medewerker van de sociale dienst zal een sociaal financieel onderzoek doen naar je bestaansmiddelen en je financiële reserves. Als blijkt dat je onvoldoende financiële middelen hebt, dan wordt een tussenkomst in de opnamekosten toegekend.

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven