Brandweerzone Rivierenland

Brandweerzone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten over 19 gemeenten, met in totaal zo’n 410.000 inwoners. Deze posten waren vroeger gemeentelijke (of stedelijke) brandweerkorpsen. Sinds de brandweerhervorming en de start van de hulpverleningszones op 1 januari 2015 worden de brandweerdiensten in België niet langer georganiseerd door individuele steden en gemeenten. Door samen te smelten, brengen de verschillende korpsen hun capaciteit, kunde, ervaring en procedures samen.

Gemeenten

Aartselaar, Berlaar, Boom, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Nijlen, Niel, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.

Bestuur

De brandweerzone wordt bestuurd door het zonecollege. Het college is samengesteld uit vijf burgemeesters, aangevuld met de zonecommandant.

De zoneraad heeft de bevoegdheid over de organisatie en het beheer van de brandweerzone. Deze bevoegdheden zijn te vergelijken met die van de gemeenteraad. De raad bestaat uit de burgemeesters van alle gemeenten van de zone en de zonecommandant.

De zonecommandant en het managementteam staan in voor de dagelijkse leiding van de zone. Zij kunnen beroep doen op de technische commissie voor advies over de operationele organisatie, aankoop materieel,…

De dagdagelijkse werking van de brandweerposten wordt gecoördineerd door de postoversten (vroegere brandweercommandanten).

Het operationeel personeel bestaat uit 150 beroepsbrandweermensen en 660 vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook nog administratieve en technische personeelsleden (24 voltijdse equivalenten in 2015).

Contactgegevens

Maatschappelijke zetel: Brandweerzone Rivierenland, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen:

Brandweerzone Rivierenland Spoorweglaan 2, Bus 1, 2570 Duffel Tel.: 015 28 02 80 info@bwzr.be

www.brandweerzonerivierenland.be

Retributiereglement

De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar brandweermensen redden je ook uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval, pompen je kelder leeg, vervoeren je met de ambulance...
Sommige interventies zijn gratis, voor andere moet je betalen.

Retributiereglement

Publiek Toegankelijke Inrichtingen

Hulpverleningszone Rivierenland werkte een uniform en geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen. Dat trad op 1 januari 2018 in werking.

Het volledige reglement, de infobrochure en het aanvraagformulier kan je vinden op de website van hulpverleningszone Rivierenland.

Handelaars of verenigingen die de gevolgen of maatregelen voor hun eigen zaak/dossier willen bespreken, kunnen na afspraak (zaterdagvoormiddag) terecht in de brandweerkazerne van Berlaar. Om een afspraak te maken, neem je contact op via walter.vanrompaey@bwzr.be.

Wespenverdeling

Een aanvraag tot wespenverdeling kan je aanvragen via het formulier van Hulpverleningszone Rivierenland. Maar pas op: het verdelgen van wespen door de brandweer is niet gratis. 

 

Noodnummers

Voor dringende hulp (brand,..): 100 - 112

Stormweer: 1722

Bij minder dringende oproepen:
015 280 280 (alle dagen van 08.00 tot 18.00 uur)