Mobiliteit

De dienst Mobiliteit maakt deel uit van de afdeling Publieke Ruimte en staat in voor alles wat in Berlaar te maken heeft met verkeer. Je kan er terecht met vragen over onder andere parkeren, verkeerssignalisatie, wegenwerken, omleidingen, openbaar vervoer, fietsen en inname van het openbaar domein (voor bijvoorbeeld een verhuis of werken).

Je bereikt de dienst Mobiliteit via publiekeruimte@berlaar.be of 03 410 19 00.

Berlaar Fietst

Beleids- en actieplan Berlaar Fietst

Berlaar wil de komende jaren meer Berlaarnaars op de fiets krijgen.

Fietsstraten

In een fietsstraat komen fietsers op de eerste plaats.

Fietsbieb Berlaar-Nijlen

De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage

Trage Wegen Berlaar

Berlaar is een mooie, landelijke gemeente. De beste manier om onze gemeente te ontdekken is daarom per fiets of te voet.

Verkeer en parkeren

Openbare werken & verkeersmaatregelen

In Berlaar staan momenteel volgende werken of verkeersmaatregelen op de planning: 

Inname openbaar domein

Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein

Gemachtigde opzichters

Gemachtigde opzichters helpen groepen kinderen of scholieren op hun tocht van en naar de school.

Autodelen in Berlaar

Staat je wagen meer stil dan je lief is of heb je af en toe een (tweede) wagen nodig? Al aan autodelen gedacht?

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen hun auto, of de auto waarmee ze zich laten vervoeren, op een speciale parkeerplaats zett

(Openbaar) vervoer

De Lijn

In Berlaar passeren lijnen 297, 570 en 571.

Belbus

De belbus is een initiatief van “De Lijn”. Voor reservaties bel je naar het nummer 03 218 14 94.

NMBS

In de gemeente Berlaar zijn er twee NMBS-stations: station Berlaar en station Melkouwen.

Minder Mobielen Centrale (MMC)

Wil je op bezoek bij familie of vrienden? Heb je iets nodig van de winkel?

Meldpunt

Meldpunt openbaar domein

Als je een probleem vaststelt op het openbaar domein, zoals bijvoorbeeld schade aan de rijweg, het fiets- of het voetpad,

Studies, projecten en engagementen

Vervoerregio Mechelen

De Vervoerregio Mechelen wordt gevormd door een twaalftal diverse gemeenten rond de centrumstad Mechelen.

Mobiliteitsstudie Zuiderkempen

Het wegennet in de Kempen is voortdurend vrij hoog belast.

Bereikbare regio

De basis voor de mobiliteitswerking van IGEMO is het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio.

Verkeersveilige gemeente

Het project Verkeersveilige Gemeente is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse St

SAVE-charter

Het lokaal bestuur van Berlaar heeft op 24 september 2020 het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Vero