Verwarmingstoelage

Iedereen heeft al wel gemerkt dat de energieprijzen erg gestegen zijn. Daardoor kan het soms moeilijk zijn om de verwarmingsfactuur te betalen. Verwarm je jouw woning met mazout of bulkpropaangas? Dan kan het Sociaal Verwarmingsfonds jou misschien helpen en heb je recht op een verwarmingstoelage!

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen.

Toelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt 2 soorten financiële steun:

  • Volumetoelage per liter.Voor het vullen van je stookolietank of propaangastank, geleverd aan huis in grote hoeveelheid.
  • Eénmalig vast bedrag per jaar. Voor huisbrandolie of lamppetroleum (type c) die je aankoopt in kleine hoeveelheden in jerrycans, bedoeld voor mazoutkachels of petroleumkachels.

Meer info kan je vinden op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Hoe aanvragen?

Als je een aanvraag wil indienen, moet je erop letten dat je binnen de 60 dagen na de levering contact opneemt met het OCMW.

Opgelet: Breng de leveringsfactuur of –bon en je identiteitskaart mee!

 

Meer info

Contact: Sociaal Verwarmingsfonds, 0800 90 929 of www.verwarmingsfonds.be

 

Verantwoordelijke dienst