Verwarmingstoelage

Iedereen heeft al wel gemerkt dat de energieprijzen erg gestegen zijn. Daardoor kan het soms moeilijk zijn om de verwarmingsfactuur te betalen. Verwarm je jouw woning met mazout of bulkpropaangas? Dan kan het Sociaal Verwarmingsfonds jou misschien helpen en heb je recht op een verwarmingstoelage!

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen.

 

Toelage

Het terugbetaalde bedrag hangt af van 2 elementen: de brandstofsoort en de prijs. Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter de tussenkomst.
Per stookseizoen (jaarlijks) en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

 

Hoe aanvragen?

Als je een aanvraag wil indienen, moet je erop letten dat je binnen de 60 dagen na de levering contact opneemt met het OCMW.

Opgelet: Breng de leveringsfactuur of –bon en je identiteitskaart mee!

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:
- Je verwarmt de (huur)woning met huisbrandolie (of mazout) aan de pomp of in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen)
En je bevindt je in één of meerdere van de volgende situaties :
- elke inwonende heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte -en invaliditeitsverzekering;
- je hebt een schuldoverlast en bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en kan de verwarmingsfactuur niet meer betalen;
- je hebt een laag inkomen (Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.200,00 euro (bedragen van 1 september 2017)).

Het OCMW zal dan nagaan of je aan één van de voorwaarden voldoet en of het adres vermeld op de factuur hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

 

Meer info

Contact: Sociaal Verwarmingsfonds, 0800 90 929 of www.verwarmingsfonds.be

 

Verantwoordelijke dienst