Pensioen

Op welke leeftijd kan ik mijn rustpensioen nemen? Welke stappen moet ik ondernemen? Waar moet ik rekening mee houden? Voor al deze vragen en meer informatie kan je terecht bij het OCMW van Berlaar.

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat je niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid.

De wettelijke pensioenleeftijd is op dit moment 65 jaar. Als je dan met pensioen wil gaan, moet je geen aanvraag indienen. De Rijksdienst voor Pensioenen doet dan al het nodige. Zij zullen alles onderzoeken en een dossier samenstellen. Jij wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Hoe aanvragen?

Personen die als werknemer of zelfstandige gewerkt hebben, kunnen voor de aanvraag van hun pensioen terecht bij de sociale dienst van het OCMW Berlaar. Personen die als ambtenaar gewerkt hebben, moeten hiervoor langsgaan bij hun werkgever.

Het OCMW zal je rond de leeftijd van 59 jaar een brief sturen om te melden dat er een mogelijkheid bestaat om vervroegd op pensioen te gaan. Indien je hierop wenst in te gaan, moet je je aanmelden bij het OCMW.

Voor een aanvraag van een pensioen moet je alleen jouw identiteitskaart of jouw SIS-kaart meebrengen.

Opgelet: na het indienen van je aanvraag, moet je rekening houden met een wachttijd. Dien de aanvraag dus zeker tijdig in, maximaal 1 jaar vóór de gekozen ingangsdatum.

 

Voorwaarden

In volgende gevallen moet er een pensioenaanvraag ingediend worden:
- voor de personen die ouder zijn dan de normale pensioenleeftijd
- wanneer het pensioen vervroegd wordt aangevraagd, met andere woorden voor de leeftijd van 65 jaar
- het pensioen wordt gevraagd op een leeftijd die eigen is aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)

Voor de personen die in het genot zijn van een voltijds brugpensioen, kan het rustpensioen nooit ingaan voor de normale pensioenleeftijd. Voor hen zal het onderzoek dus steeds automatisch gevoerd worden door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan je een raming van jouw pensioen aanvragen bij de infodienst pensioenen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het OCMW.

 

Wat moet je meebrengen?

- je identiteitskaart. Let er op dat je ook de PIN code kent die bij jouw identiteitskaart hoort. Indien je de PIN code niet kent, neem dan eerst contact op met de afdeling Mens (Bevolking).  

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst