Verblijf van meer dan drie maanden

EU-onderdanen die in België een activiteit als werknemer of zelfstandige wensen uit te oefenen, EU-onderdanen die gepensioneerd zijn en sommige familieleden van deze onderdanen moeten zich aanbieden bij het gemeentebestuur van de plaats waar ze logeren.

Als je geen inwoner bent van een EU-lidstaat heb je een visum type D (machtiging tot voorlopig verblijf, indien verplicht voor België) nodig.

Een aanvraag kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:

Wat moet je meebrengen?

Voor EU-onderdanen:

- werkgeversattest of tewerkstellingsattest

- voor de zelfstandige: ondernemingsnummer en bewijzen van betaling van de sociale kas voor zelfstandigen

- voor de gepensioneerden: bewijzen dat je een uitkering als pensioen ontvangt, aangaan van een ziektekostenverzekering die de risico's dekt in België

- vier pasfoto's

Voor niet-EU-onderdanen:

 - geldig nationaal paspoort met eventueel visum type D

- arbeids- of beroepskaart

- vier pasfoto's

 

Verantwoordelijke dienst