Voorschotten op sociale uitkeringen

Je hebt recht op een uitkering zoals kinderbijslag, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering of pensioen, maar de uitbetaling laat op zich wachten waardoor je in financiële moeilijkheden geraakt. Het OCMW kan jou voorschotten geven om deze periode te overbruggen.
Het OCMW zal deze voorschotten later terugvorderen.

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

Verantwoordelijke dienst