Minimale levering aardgas

Verwarm je de woning met aardgas? Betaal je het verbruik vooraf met een aardgasbudgetmeter? Dan kan het OCMW van Berlaar, onder bepaalde voorwaarden, jou in de winter een levering aardgas toekennen!


Wat?

In de winter kan het energieverbruik in onze woningen hoog oplopen. Je zal regelmatig de budgetmeter moeten opladen.

Het kan dan ook gebeuren dat je zonder aardgas valt als het verbruikskrediet volledig op is en je geen mogelijkheid hebt voor een volgende oplaadbeurt.

Om te vermijden dat je zonder verwarming valt, kan je vanaf 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 opnieuw terecht bij het OCMW Berlaar voor een financiële steun (onder bepaalde voorwaarden).

Het OCMW kan een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen via de budgetmeterkaart. Voor de voorwaarden kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

 

Voor wie?

Als je een budgetmeter voor aardgas hebt en je kan die door financiële moeilijkheden niet opladen, dan kan je bij het OCMW in de winter een aanvraag indienen voor de toekenning van een minimale levering aardgas! Kom zeker langs bij het OCMW om na te vragen of je in aanmerking komt.

 

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 kan je een tussenkomst aanvragen aan het OCMW. Een maatschappelijk werker zal de aanvraag onderzoeken, waarna het OCMW een beslissing neemt.

Tip: Probeer ook buiten de winterperiode je aardgasbudgetmeter op te laden. Zo kan je de kosten voor verwarming spreiden over het hele jaar.

 

Verantwoordelijke dienst