Nieuws - meest bekeken

Sinds maart vorig jaar werken de gemeentelijke administratieve diensten uitsluitend op afspraak. Tot nu kon je er één maken door te bellen of mailen, maar voortaan kan je ook online een afspraak inplannen via het digitale afsprakenloket.

De diensten van het lokaal bestuur zijn alleen beschikbaar op afspraak. Aan de onthaalloketten is nog vrije inloop mogelijk.

Ook als lokaal bestuur moeten we de nieuwe bijkomende maatregelen van de federale en Vlaamse overheid opvolgen. Dat betekent onder meer dat op vele diensten telewerk momenteel de norm is.

Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein een signalisatievergunning (bijvoorbeeld een parkeerverbod) aanvragen.

Je moet deze vergunning tijdig aanvragen bij de dienst Mobiliteit en maakt daarvoor gebruik van het aanvraagformulier. Dat kan je krijgen aan het onthaal van het gemeentehuis en staat ook hieronder.  Voor meer informatie kan je contact opnemen met Patrick Govaerts (Markt 2, 03 410 19 00).

Parkeerverbod

Bekijk het overzicht van maatregelen en veelgestelde vragen op www.info-coronavirus.be


Berlaar Helpt

Heb je bij bepaalde zaken hulp nodig? Of gewoon iemand om even mee te praten?

Laat het dan weten via 'Berlaar Helpt'. Ook helpende handen zijn steeds welkom!

Berlaar Helpt

Meer info:

De vijf gemeenten binnen de Eerstelijnszone Pallieterland (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst) besloten het vaccinatiecentrum voor onze zone in te richten in CC De Mol in Lier (Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier). Er werd gekozen voor een centrale ligging, die vlot bereikbaar is. Ook de inwoners van Berlaar zullen daar dus terecht kunnen voor een spuitje.
 
CC De Mol in Lier

Een vraag voor de dienst Vrije Tijd, Ruimtelijke Ordening of Burgerzaken? Voortaan bereik je de gemeentelijke diensten slechts via één centraal nummer: 03 410 19 00!

Vanaf maandag 16 januari veranderen de criteria waaraan een foto voor je identiteitskaart of kids-ID moet voldoen. De voorschriften die reeds gelden voor paspoorten, de ICAO-regels uit de internationale luchtvaart, zijn dan voortaan ook van toepassing op elektronische identiteitskaarten en een kids-ID.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrengt de normen om douanecontroles vlot te laten verlopen. In de toekomst worden grenscontroles nog meer geautomatiseerd, waardoor dat nog belangrijker wordt.

Gemeente & OCMW Berlaar namen, in samenwerking met verschillende partners, recent een aantal stappen om een Huis van het Kind in Berlaar op te richten. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties dat dienstverlening voor kinderen en jonge gezinnen aanbiedt.

Momenteel heeft het Huis van het Kind nog geen fysiek loket, maar ze zijn wel van start gegaan met een eerste activiteit: de pamperbox.

Overweeg je om je voortuin te verharden? Besef dan dat je hiervoor een vergunning van het lokaal bestuur nodig hebt. Zelfs voor het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen is een vergunning verplicht. De voortuin moet zoveel mogelijk als tuin ingericht worden.

De voorbije maanden ontving het lokaal bestuur heel wat meldingen over inwoners die hun volledige voortuin verhard hebben. Ze doen dat om het onderhoud te beperken of om bijvoorbeeld een parkeerplaats te voorzien voor hun woning.