Nieuws - meest recent

Je identiteitskaart steekt sinds begin dit jaar in een nieuw jasje. Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is vernieuwd.

Moet je binnenkort een (nieuwe) identiteitskaart aanvragen? Dan registreert een medewerker van Burgerzaken voortaan ook je vingerafdrukken op de chip van je kaart. De toevoeging van je vingerafdrukken is een extra bescherming tegen identiteitsfraude. En dat is belangrijk, want criminelen maken bijvoorbeeld vaak gebruik van valse identiteitsdocumenten.

Nog beter beschermd

Berlaar heeft recent haar vierde fietsstraat gekregen!
Een deel van de Constant Verhulststraat werd zo ingericht dat de fietser er voortaan de ‘hoofdgebruiker’ is.

De fietsstraat komt er omdat dit gedeelte van de straat een belangrijke schakel vormt in de veilige verbinding naar gemeentelijke basisschool De Stap, sporthal ‘t Stapveld en de Pastorijstraat. De straat sluit namelijk aan op de trage weg die de verbinding vormt met De Stap en ’t Stapveld en is hierdoor een onderdeel van een belangrijke fietsroute.

De vijf gemeenten binnen de Eerstelijnszone Pallieterland (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst) besloten het vaccinatiecentrum voor onze zone in te richten in CC De Mol in Lier (Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier). Er werd gekozen voor een centrale ligging, die vlot bereikbaar is. Ook de inwoners van Berlaar zullen daar dus terecht kunnen voor een spuitje.
 
CC De Mol in Lier

Sinds maart 2020 werken de gemeentelijke administratieve diensten uitsluitend op afspraak. Je kan er één maken door te bellen of mailen, maar via het digitale afsprakenloket kan je ook online een afspraak inplannen bij de gewenste dienst.

De diensten van het lokaal bestuur zijn alleen beschikbaar op afspraak. Aan de onthaalloketten is nog vrije inloop mogelijk. 

De FOD Economie lanceert de Digital Reaction Plan campagne. Die moet bedrijven bij een incident of ramp ondersteunen en helpen om de continuïteit van hun activiteiten te garanderen.

In de Rameyendreef hebben de medewerkers van de technische dienst koolmezennestkastjes opgehangen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Op die manier willen we de rups, die in het voorjaar vaak voor heel wat overlast zorgt, op een natuurlijke manier te lijf gaan.

Meer dan 400 Berlaarnaars schreven zich dit jaar in voor de bomenactie van de campagne 'Bloeiend Berlaar'. Ze kozen verschillende inheemse boomsoorten en maken zo samen een verschil voor natuur en klimaat.

Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging in 2020 voor de zesde maal op zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in Vlaanderen. In de wedstrijd tussen milieu- en groendiensten van steden en gemeenten behaalde Berlaar dit jaar twee bijen. Dat betekent dat we één bijtje extra verdiend hebben tegenover vorig jaar.

Steeds meer bijenvriendelijke gemeenten

Onze inwoners kunnen sinds kort een frisse neus halen in het eerste openbaar park van onze gemeente. Midden december werd twee hectare van het kasteeldomein Berlaarhof toegankelijk gemaakt voor publiek. De organisatie Kempens Landschap ontfermt zich over het beheer van het park.

Op 31 december 2020 stopt de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als op de recyclageparken. De ”Nieuwe Blauwe Zak” wordt dan ingevoerd. Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteerregels voor de PMD-zak en mogen plastic verpakkingen in de blauwe zak. Dat leidt tot een efficiëntere afvalinzameling -en verwerking.