Nieuws - meest recent

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven.

De wilsverklaring euthanasie, waarmee je vooraf kan aangeven dat je euthanasie wenst ingeval van een onomkeerbare coma, wordt vanaf 3 april 2020 onbeperkt geldig. Voordien moest je de wilsverklaring om de vijf jaar vernieuwen.

Om het kerkhof in Hemelshoek makkelijker te onderhouden, voert het lokaal bestuur enkele aanpassingen door. Hiervoor wordt een procedure tot ruiming van enkele graven en bijzettingen opgestart.

De eerste maaibeurt dient zich aan, maar momenteel kan je niet op het recyclagepark terecht met je grasmaaisel. Het gras meegeven met het restafval is echter geen goed idee. De afvalophalers hebben momenteel meer dan hun handen vol en al het extra grasmaaisel zou de capaciteit van de ophaling onnodig onder druk zetten.

 

Wist je dat grasmaaisel een belangrijke meerwaarde heeft in je tuin? We zetten alvast 5 tips op een rijtje:

1. Zet je grasmaaisel in als mulch voor je borders

Ook als lokaal bestuur moeten we de nieuwe bijkomende maatregelen van de federale en provinciale overheid opvolgen. Dat betekent onder meer dat op vele diensten telewerk momenteel de norm is.

 

Het Crisiscentrum heeft twee telefoonnummers geactiveerd waarop burgers terecht kunnen met vragen: 0800 14 689 voor gezondheid, 0800 120 33 voor economie. Omdat de maatregelen rond het coronavirus momenteel federaal gecoördineerd worden, neem je bij vragen best contact op met deze nummers.

Elk jaar reikt de gemeente Berlaar een steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking uit. Organiseer je een project voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of de vierde wereld of werk je mee aan zo’n project? Bekijk dan onderstaande voorwaarden. Kom je in aanmerking? Stel je kandidaat of neem contact op met de gemeente.

Voorwaarden?

Wist je dat vakantie een recht is? Eén Vlaming op vijf kan zich geen weekje vakantie veroorloven. Toch geeft vakantie je een duwtje in de rug zodat je er weer tegenaan kan. Vakantie bevordert je gezondheid, versterkt je familiebanden en vergroot je sociale netwerk. Bovendien sta je na een vakantie positiever in het leven en heb je meer zelfvertrouwen.

Draag jij je buurt een warm hart toe? Wens je deel uit te maken van een bestaand BIN netwerk of mee aan de kar te trekken om een nieuwe BIN op te richten?

BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een platform van buurtbewoners in samenwerking met de lokale politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

Wist je dat een boom in onze streken op één seizoen gemiddeld 2,6 kg CO2 uit de lucht haalt? En dat één enkele boom een gelijkaardig koelingseffect als de airco van twee doorsnee huishoudens heeft?

Bomen zijn fantastische wezens. Ze verbeteren de luchtkwaliteit (halen fijn stof uit de lucht), beschermen ons tegen de gevolgen van klimaatopwarming (droogte, hitte en overstromingen), zijn goed voor de biodiversiteit…. Daarnaast produceren ze lekker en vers fruit en voedzame noten. Bomen zijn goed voor onze gezondheid en bevorderen ons geluksgevoel.