Nieuws - meest recent

De wilsverklaring euthanasie, waarmee je vooraf kan aangeven dat je euthanasie wenst ingeval van een onomkeerbare coma, wordt vanaf 3 april 2020 onbeperkt geldig. Voordien moest je de wilsverklaring om de vijf jaar vernieuwen.

Om het kerkhof in Hemelshoek makkelijker te onderhouden, voert het lokaal bestuur enkele aanpassingen door. Hiervoor wordt een procedure tot ruiming van enkele graven en bijzettingen opgestart.

De eerste maaibeurt dient zich aan, maar momenteel kan je niet op het recyclagepark terecht met je grasmaaisel. Het gras meegeven met het restafval is echter geen goed idee. De afvalophalers hebben momenteel meer dan hun handen vol en al het extra grasmaaisel zou de capaciteit van de ophaling onnodig onder druk zetten.

 

Wist je dat grasmaaisel een belangrijke meerwaarde heeft in je tuin? We zetten alvast 5 tips op een rijtje:

1. Zet je grasmaaisel in als mulch voor je borders

De coronamaatregelen van de federale overheid hebben ook een impact op onze gemeentelijke dienstverlening. Het lokaal bestuur heeft daarom een aantal maatregelen genomen naar de eigen medewerkers toe. Om zowel de eigen medewerkers als de burgers te beschermen, en de verspreiding van de ziekte te voorkomen, gebeuren bezoeken aan de gemeentelijke diensten op afspraak.

Gemeentelijke diensten alleen open op afspraak

 

Het Crisiscentrum heeft twee telefoonnummers geactiveerd waarop burgers terecht kunnen met vragen: 0800 14 689 voor gezondheid, 0800 120 33 voor economie. Omdat de maatregelen rond het coronavirus momenteel federaal gecoördineerd worden, neem je bij vragen best contact op met deze nummers.

Elk jaar reikt de gemeente Berlaar een steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking uit. Organiseer je een project voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of de vierde wereld of werk je mee aan zo’n project? Bekijk dan onderstaande voorwaarden. Kom je in aanmerking? Stel je kandidaat of neem contact op met de gemeente.

Voorwaarden?

Wist je dat vakantie een recht is? Eén Vlaming op vijf kan zich geen weekje vakantie veroorloven. Toch geeft vakantie je een duwtje in de rug zodat je er weer tegenaan kan. Vakantie bevordert je gezondheid, versterkt je familiebanden en vergroot je sociale netwerk. Bovendien sta je na een vakantie positiever in het leven en heb je meer zelfvertrouwen.

Draag jij je buurt een warm hart toe? Wens je deel uit te maken van een bestaand BIN netwerk of mee aan de kar te trekken om een nieuwe BIN op te richten?

BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een platform van buurtbewoners in samenwerking met de lokale politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

Wist je dat een boom in onze streken op één seizoen gemiddeld 2,6 kg CO2 uit de lucht haalt? En dat één enkele boom een gelijkaardig koelingseffect als de airco van twee doorsnee huishoudens heeft?

Bomen zijn fantastische wezens. Ze verbeteren de luchtkwaliteit (halen fijn stof uit de lucht), beschermen ons tegen de gevolgen van klimaatopwarming (droogte, hitte en overstromingen), zijn goed voor de biodiversiteit…. Daarnaast produceren ze lekker en vers fruit en voedzame noten. Bomen zijn goed voor onze gezondheid en bevorderen ons geluksgevoel.

Vanaf heden kan je met je identiteitskaart via het elektronische loket van ‘Mijn Dossier’ toegang krijgen tot jouw akten van de burgerlijke stand. Dit kan op dezelfde manier als de bevolkingsattesten en bespaart je een verplaatsing naar het gemeentehuis.

‘Mijn Dossier’ is de toepassing waarmee je je persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen. Eerder kon je er al: