Nieuws - meest recent

De gemeentelijke diensten zijn voortaan een stuk toegankelijker, want onze inwoners kunnen nu de Berlaarapp downloaden op hun smartphone. Die bevat alles wat je nu al online kan vinden of aanvragen. Zo krijg je een overzicht van alle activiteiten, kan je attesten aanvragen via het webloket of een afspraak maken bij de gemeentediensten en is het mogelijk om meldingen te doen wanneer je ergens op hinder stuit.

In maart, april en mei 2021 organiseerde het lokaal bestuur een burgerbevraging over de herinrichting van het dorpscentrum. We gingen daarbij op zoek naar wat de Berlaarnaar van de Marktomgeving verwacht en welke functies daar zeker noodzakelijk zijn.

In de maanden die volgden, gingen we met deze aandachtspunten en suggesties aan de slag. Er werd onderzocht wat haalbaar is en wat niet en hoe we een zo goed mogelijk evenwicht konden vinden in alle verwachtingen.

Jouw mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom heeft de Vlaamse overheid Vlaanderen ingedeeld in Vervoerregio's. Berlaar maakt deel uit van vervoerregio Mechelen. In deze regio zorgen we ervoor dat je je vlot kan verplaatsen en jij ook uit alle hoeken bereikbaar bent. Dit idee noemen we de mobiliteitsswitch.

Waarom gebeurt dit?

Draag jij je buurt een warm hart toe? Wens je deel uit te maken van een bestaand BIN netwerk of mee aan de kar te trekken om een nieuwe BIN op te richten?

BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een platform van buurtbewoners in samenwerking met de lokale politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

April is compostactiemaand bij IVAREM! Dankzij compostgebruik loopt de bodemhuishouding van je tuin véél vlotter. Compost verrijkt de bodem en houdt water vast zoals een spons. Tijdens de com­postactie in april krijg je bij aankoop van een zak compost of compost in bulk een gratis paar tuinhand­schoenen in het recyclagepark.

Bescherm jouw tuin met compost

In Berlaar gaat in februari een nieuwe actie van start waarmee het lokaal bestuur duidelijk wil maken dat sigarettenpeuken niet zomaar op de grond gegooid mogen worden. Om die boodschap kracht bij te zetten worden er binnenkort zakasbakjes verdeeld.

Het lijkt onschuldig, wat is nu één peuk op de grond? Peuken zijn inderdaad klein, maar elke dag worden er in Vlaanderen 100 000 sigaretten op de grond gegooid. Meer dan de helft van het zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Dit is niet alleen storend, ze brengen ook schade mee voor onze bodem en ons grondwater.

‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven, helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op maat.

Wist jij dat vakantie een recht is? Eén Vlaming op vijf kan zich echter geen weekje vakantie veroorloven. Toch geeft een reisje je een duwtje in de rug zodat je er weer tegenaan kan.

Vind jij voorlezen soms ook eng? Voorleeshond Lucy zal jou helemaal op je gemak stellen!

Luidop lezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en gemakkelijk, maar kan heel spannend zijn. Sommige kinderen ervaren angst en schaamte waardoor ze gaan stotteren, hakkelen, bijna onverstaanbaar stil gaan spreken of zelfs helemaal blokkeren. Voorleeshond Lucy helpt kinderen om over deze angst heen te stappen.

Het Berlaarse Heldenbos tussen Ebroek en Merelstraat kreeg vandaag een uitbreiding van 250 inheemse boompjes. Leerlingen van gemeentelijke basisschool De Stap gingen er onder begeleiding van Bosgroep Antwerpse Gordel aan de slag met zomereiken, winterlindes en struiken. Het uitgebreide bos krijgt vervolgens ook een extra toegang via de Merelstraat.