Nieuws - meest recent

Op zaterdag 30 september opent het noodopvangcentrum van Rode Kruis Vlaanderen opnieuw de deuren. Tussen 13 en 18 uur is iedereen dan welkom om een kijkje te nemen achter de schermen van het centrum.

Tijdens het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 neemt Berlaar voor de zevende keer op rij deel aan het Weekend van de klant. Onze lokale handelaars leggen je dat weekend graag extra in de watten!

De Vlaamse Regering wijzigde op 7 juli 2023 haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Het besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

De kantoren van politie Berlaar en Nijlen zijn sinds de coronaperiode enkel nog op afspraak open. Ook de openingsuren van beide burelen werden aangepast.

Maak een afspraak om langs te komen

Om een afspraak bij politiezone Berlaar-Nijlen te maken kon je al terecht op het telefoonnummer 03 466 16 16. Sinds 1 mei 2023 is het ook mogelijk om via de website (www.politie.be/5361/) een afspraak in te plannen. 

Sinds 1 oktober 2021 is de Huisartsenwachtpost Pallieterland bereikbaar op het nummer 1733 voor de inwoners van de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst en hun deelgemeenten. In 2023 wijzigt ook hun website.

Sinds 1 oktober 2021 is de Huisartsenwachtpost Pallieterland te bereiken via het nummer 1733 (zonaal tarief), het vorige nummer 0900 70 212 is niet meer operationeel. De overheid heeft 1733 in het leven geroepen voor alle niet planbare medische zorgen buiten de kantooruren, die niet kunnen wachten tot je eigen huisarts bereikbaar is.

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het bepaalt het kader voor het lokaal afval- en materialenbeleid en is bindend voor lokale besturen.

Zoals opgelegd in het Materialendecreet in artikel 17 en 18 en in de regelgeving inzake milieueffectrapportage leggen we het finaal goedgekeurde plan en bijhorende documenten ter inzage bij de dienst Publieke Ruimte. Het gaat om de volgende documenten:

Vanaf 1 juli 2023 verandert de toegang van de 12 recyclageparken van IVAREM. Bezoekers die het recyclagepark willen betreden, zullen zich vanaf dan kunnen aanmelden aan de ingang tot 10 minuten vóór sluitingstijd.

Containerpark

Ecobouwers zoekt mensen die hun duurzame, ecologische of energiezuinige woning willen tonen!

Ben jij trots op jouw stek en wil je je ervaringen met andere (ver)bouwers delen?

Stel dan je woning open tijdens de Ecobouwers Opendeur op 4, 5, 11 en/of 12 november 2023, geef een rondleiding en inspireer anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Geen verkooppraatjes, maar echte meningen en ervaringen van mensen die al een bouwproject achter de rug hebben: dat is waar de Ecobouwers Opendeur om draait.

Sluit de zomervakantie feestelijk af op onze wekelijkse woensdagmarkt.
De marktkramers zetten hun beste beentje voor en het lokaal bestuur zorgt voor een fijne sfeer, cadeautjes, kinderanimatie en een spetterend optreden!

De markt staat er van 8 tot 12 uur, om 11.15 uur begint het gratis optreden van Gene Thomas.

Op 1 juli 2023 gaat voor de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Putte woonmaatschappij Woonschakel Berg & Nete (WS BEN) van start. Woonschakel Berg & Nete is ontstaan uit een fusie van sociale huisvestingsmaatschappij “Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist o/d Berg” (HKH) en het sociaal verhuurkantoor “SVK Onderdak”.