Nieuws - meest recent

Het lokaal bestuur kocht recent een mobiele camera aan. Dat toestel zal voortaan op een aantal plaatsen in onze gemeente ingezet worden om sluikstort en andere probleemsituaties waar te nemen.

Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders massaal naar hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken, wat vaak de dood tot gevolg heeft.

Padden op (de) weg

Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we de diertjes veilig oversteken met een paddenoverzetactie.

Voor de gemeenten in het werkingsgebied van IVAREM gelden er vanaf 1 januari 2023 nieuwe DIFTARtarieven. De prijsaanpassing is een gevolg van de hoge inflatie en de sterke verhoging van de transporten personeelskosten. De vaste afvalbelasting van 49 euro blijft echter behouden.

De variabele tarieven voor huisvuil in containers werden de afgelopen jaren niet meer aangepast. Nochtans zijn de kosten sterk gestegen door hogere brandstofprijzen, loonindexering, onderhoudskosten van ophaalwagen en gewijzigde aankoopprijzen van containers.

Het lokaal bestuur van Berlaar besloot samen met Fluvius en gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte om vanaf 9 januari 2023 de openbare straatverlichting te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de verlichting wel branden, net als op de gewestwegen.

Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.

Heb je vóór je achttiende verjaardag een identiteitskaart aangevraagd en ben je intussen 18 geworden? Dan is het belangrijk om met je eID en pin- en pukcode langs te gaan bij de dienst Burgerzaken om je digitale handtekening te laten activeren.

Berlaarse studenten die in de blokperiode op zoek zijn naar een rustige studeerplaats kunnen daarvoor terecht in de Berlaarse bibliotheek, woonzorgcentrum Kloosterhof en jeugdhuis Den Bokal.

Studenten krijgen er een eigen zaaltje ter beschikking waar ze in alle rust en in groep met de neus in de boeken kunnen zitten.

Voor de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur kon je jarenlang terecht in het Sociaal Huis in de Zomerstraat. Vanaf woensdag 21 december sluit het Sociaal Huis echter de deuren en verhuizen alle betrokken diensten naar het gemeentehuis.

Als burger kon je voor de meeste administratieve diensten van het lokaal bestuur al in het gemeentehuis terecht, maar de sociale dienst werkte tot midden december nog vanuit het Sociaal Huis (Zomerstraat 22). Deze dienstverlening gaan we nu samenbrengen en centraliseren.

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kun je de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het daarbij horende plan-milieueffectrapport (plan-MER) inkijken en opmerkingen geven. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het RSPA van 2001 wordt vervangen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 15 november besloot de raad om de nieuwe zijstraat ter hoogte van Smidstraat 111, die het binnengebied ontsluit dat zich uitstrekt tot Winterhof, Pastoor Thielemansstraat te noemen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor deze principiële straatnaamgeving een openbaar onderzoek in. Het dossier kan vanaf 25 november 2022 ingekeken worden bij de dienst Omgeving, elke werkdag tussen 9 en 12.15 uur.