Nieuws - meest recent

Jouw mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom heeft de Vlaamse overheid Vlaanderen ingedeeld in Vervoerregio's. Berlaar maakt deel uit van vervoerregio Mechelen. In deze regio zorgen we ervoor dat je je vlot kan verplaatsen en jij ook uit alle hoeken bereikbaar bent. Dit idee noemen we de mobiliteitsswitch.

Waarom gebeurt dit?

Draag jij je buurt een warm hart toe? Wens je deel uit te maken van een bestaand BIN netwerk of mee aan de kar te trekken om een nieuwe BIN op te richten?

BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een platform van buurtbewoners in samenwerking met de lokale politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

In Berlaar gaat in februari een nieuwe actie van start waarmee het lokaal bestuur duidelijk wil maken dat sigarettenpeuken niet zomaar op de grond gegooid mogen worden. Om die boodschap kracht bij te zetten worden er binnenkort zakasbakjes verdeeld.

Het lijkt onschuldig, wat is nu één peuk op de grond? Peuken zijn inderdaad klein, maar elke dag worden er in Vlaanderen 100 000 sigaretten op de grond gegooid. Meer dan de helft van het zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Dit is niet alleen storend, ze brengen ook schade mee voor onze bodem en ons grondwater.

‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven, helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op maat.

Wist jij dat vakantie een recht is? Eén Vlaming op vijf kan zich echter geen weekje vakantie veroorloven. Toch geeft een reisje je een duwtje in de rug zodat je er weer tegenaan kan.

Het Berlaarse Heldenbos tussen Ebroek en Merelstraat kreeg vandaag een uitbreiding van 250 inheemse boompjes. Leerlingen van gemeentelijke basisschool De Stap gingen er onder begeleiding van Bosgroep Antwerpse Gordel aan de slag met zomereiken, winterlindes en struiken. Het uitgebreide bos krijgt vervolgens ook een extra toegang via de Merelstraat.

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek gehouden over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Je kan in die periode opmerkingen indienen.

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij:

Klaar om op de fiets te stappen of een rondje te gaan hardlopen? Kijk dan zeker eerst na of je goed zichtbaar bent voordat je de deur uitgaat!

Als zwakke weggebruiker is het belangrijk om voldoende op te vallen in het verkeer, zodat andere weggebruikers je duidelijk zien. Behalve verlichting kunnen fluorescerende en reflecterende kledij en accessoires daarbij helpen.

De papieren ophaalkalender valt ieder jaar gratis in jouw brievenbus. De kalender voor 2023 is intussen helemaal klaar en komt jouw richting uit! Je mag 'm ten laatste de voorlaatste week van december in je brievenbus ontvangen.

Heb je geen exemplaar ontvangen?

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28 september 2021.