Nieuws - meest recent

Het gemeentelijk magazijn heeft onlangs 3 spiksplinternieuwe werktuigen in ontvangst mogen nemen. Een nieuwe multifunctionele tractor en twee kranen vervolledigen sinds december het wagenpark van de gemeente. De toestellen dienen om werken in eigen beheer veiliger en efficiënter te kunnen uitvoeren.

Open Monumentendag is het grootste culturele ééndagsevenement van Vlaanderen waarbij onroerend erfgoed in de kijker wordt geplaatst. Ieder jaar gaat Herita vzw voor een divers programma van kastelen, fabrieken, privéwoningen en ander bouwkundig erfgoed die die dag de deuren gratis openstellen voor iedereen.

Igemo is op zoek naar warme vrijwilligers, en dat mag je vrij letterlijk nemen, om thermografische scans van woningen te maken. Je helpt daarmee buren, dorpsgenoten, vrienden en familie om hun huis warmer te maken.

Thermografie is een meetmethode waarmee temperatuurverschillen duidelijk in beeld worden gebracht. IGEMO gebruikt deze methode in heel wat gemeenten om het warmteverlies van woningen in kaart te brengen. Je ziet dan meteen waar je huis het meeste warmte verliest en weet zo waar je iets kan aan doen.

Je hoeft geen superman of supervrouw te zijn om vrijwilligerswerk te doen in de Wereldwinkel.

Of je nu geregeld in de winkel staat, eindejaarfolders gaat bussen of met wat handigheid de winkel aantrekkelijk maakt: jouw hulp is meer dan welkom!

“Als we met velen iets doen, dan doen we er toe.”

Om circulaire economie te ondersteunen moeten minder materialen bij het restafval terechtkomen. De gemeente en IVAREM passen daarom de afvalbelastingen aan vanaf 2020. Op die manier wil ze iedereen aansporen om afval te voorkomen, goed te sorteren en minder restafval te produceren.

De vaste afvalbelasting daalt én er zijn extra verminderingen voor bepaalde doelgroepen

De vaste afvalbelasting werd in 2014 ingevoerd. Ze dient voor het betalen van de vaste kosten van het gemeentelijk afvalbeheer:

Plastic vervuilt onze leefomgeving, bedreigt dieren en weegt op natuurgebieden. Op vele vlakken groeit dan ook het besef dat er maatregelen nodig zijn om het gebruik van plastic aanzienlijk te verminderen. Ook Berlaar draagt hier graag een herbruikbaar steentje aan bij. Vanaf 1 januari 2020 weert het lokaal bestuur het gebruik van wegwerpmateriaal zoals bekertjes, blikjes en petflesjes op onze eigen evenementen.

De huisbezoekjes van de Kerstman zitten er weer op, we kunnen met een gerust hart onze haard en schoorsteen opnieuw benuttigen. Op voorwaarde dat je slim stookt, tenminste. Pas onderstaande tips toe en verwarm je woning zonder zorgen.

Bij stoken zijn vier dingen essentieel:

Ook in 2020 valt er weer heel wat te beleven in onze gemeente. Zo strijken viermaal per jaar de kermiskramen neer op verschillende locaties in Berlaar. 

Wil je niets missen? Noteer dan alvast volgende data in je agenda.

 

De gemeenteraad en het schepencollege van de gemeente Berlaar beslisten in mei om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert Berlaar zich om inspanningen te leveren die de CO²-uitstoot op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met 40% moeten verminderen.

Bij de gemeentelijke diensten is het onthaalloket het aanspreekpunt bij uitstek. Wie het gemeentehuis of het Sociaal Huis bezoekt, is verplicht zich eerst aan te melden bij het onthaal. Zij wijzen je de juiste weg en helpen je om je bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je kan er ook terecht om een aantal producten te kopen of af te halen. Die sommen we hieronder nog even voor je op.