Nieuws - meest recent

De papieren ophaalkalender valt ieder jaar gratis in jouw brievenbus. De kalenders van 2021 werden bedeeld in de eerste twee weken van december 2020.

Heb je geen exemplaar ontvangen?

Je kan deze steeds verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis of hem hier raadplegen en/of downloaden: 

Afvalkalender Berlaar 2021

Ereburgemeester André Martens is op vrijdag 1 januari op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was burgemeester in Berlaar van 1995 tot en met 2006.

Martens was een voormalig wiskundeleraar en startte zijn late politieke carrière in 1995 bij de toenmalige CVP. Hij was een bruggenbouwer en probeerde de banden tussen verschillende partijen op die manier te verbeteren.

In de Rameyendreef hebben de medewerkers van de technische dienst koolmezennestkastjes opgehangen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Op die manier willen we de rups, die in het voorjaar vaak voor heel wat overlast zorgt, op een natuurlijke manier te lijf gaan.

Meer dan 400 Berlaarnaars schreven zich dit jaar in voor de bomenactie van de campagne 'Bloeiend Berlaar'. Ze kozen verschillende inheemse boomsoorten en maken zo samen een verschil voor natuur en klimaat.

Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging in 2020 voor de zesde maal op zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in Vlaanderen. In de wedstrijd tussen milieu- en groendiensten van steden en gemeenten behaalde Berlaar dit jaar twee bijen. Dat betekent dat we één bijtje extra verdiend hebben tegenover vorig jaar.

Steeds meer bijenvriendelijke gemeenten

Onze inwoners kunnen sinds kort een frisse neus halen in het eerste openbaar park van onze gemeente. Midden december werd twee hectare van het kasteeldomein Berlaarhof toegankelijk gemaakt voor publiek. De organisatie Kempens Landschap ontfermt zich over het beheer van het park.

Op 31 december 2020 stopt de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als op de recyclageparken. De ”Nieuwe Blauwe Zak” wordt dan ingevoerd. Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteerregels voor de PMD-zak en mogen plastic verpakkingen in de blauwe zak. Dat leidt tot een efficiëntere afvalinzameling -en verwerking.

In 2021 krijgt ieder Berlaars gezin gratis een gele papiercontainer. Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen, en met de slordige stapels oud papier in jouw bergruimte. Binnenkort kan je papier en karton rechtstreeks in een container gooien.

De standaard container die ieder gezin ontvangt heeft een volume van 240 liter. Voldoende groot om het papier en karton van 1 maand in te verzamelen. De container is uniek voor jouw adres, de ophaling blijft gratis. 

Niets dan voordelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen en een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Bekijk het overzicht

Het lokaal bestuur vernam dat er momenteel mails verstuurd vanuit een @berlaar.eu-adres in omloop zijn. In de mails worden namen van het lokaal bestuur gebruikt en wordt er gevraagd om een betaling uit te voeren op een nieuw (buitenlands) rekeningnummer.

Het gaat hierbij om een poging tot phishing. Die poging werd gelukkig snel door het lokaal bestuur opgemerkt. Onze diensten zijn daarom meteen tot actie overgegaan. Samen met de ICT-dienst werden extra beveiligingsmaatregelen genomen.