Nieuws - meest recent

De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt door de Vlaamse Regering als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade heeft geleden, zoals landbouwers met teeltschade. Tot 31 oktober 2021 kan je een aanvraag indienen bij  het Vlaams Rampenfonds.

Op een dag is het zover: jouw kindje moet afscheid nemen van zijn of haar tut. Omdat wachten op de Sint of de paasklokken soms wat lang kan duren, heeft het lokaal bestuur samen met het Huis van het Kind een eerste tutjesboom neergezet in het Geboortebos van Berlaar. Zo kunnen kindjes, wanneer zij er klaar voor zijn, hun tutje op een mooie en fijne manier afstaan.

Hoe werkt de Tutjesboom?

Vanaf zaterdag 10 juli is de Pastorijstraat weer open voor doorgaand verkeer. Na rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen, werd de rijbaan er de afgelopen maanden grondig heringericht. De straat heeft daardoor voortaan aangepaste schoolomgevingen, veiligere fietspaden en een nieuw wegdek.

In 2019 startte Berlaar met de heraanleg van de Pastorijstraat en de kerkomgeving. Het ging over ingrijpende werken in verschillende fases over een lang traject. De rijbaan was een hele tijd onderbroken, maar daar komt op 10 juli een eind aan.

Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, moet reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli 2021 opnieuw makkelijker maken.

Vaccinatiecentrum Pallieterland is dringend op zoek naar twee voltijdse centrumverantwoordelijken. In deze functie sta je in voor de algemene organisatie en werking van Vaccinatiecentrum Pallieterland.

Je coördineert het facilitymanagement, waaronder het beheer van de accommodatie, de beschikbaarheid van materialen en producten en het personeelsmanagement voor niet-medische profielen. Daarnaast verzorg je de bestelling en aanvoer van de vaccins voor het vaccinatiecentrum.

Met de Gemeente-Stadsmonitor peilt de Vlaamse overheid om de drie jaar naar de mening van de burger over allerlei lokale beleidsthema's, gaande van armoede tot wonen en van verkeer tot diversiteit. In september en oktober 2020 vulden 150 000 inwoners over heel Vlaanderen deze vragenlijst in.

Net als vele gemeenten kijkt het lokaal bestuur van Berlaar steeds uit naar de resultaten. Die bieden namelijk waardevolle informatie over hoe onze inwoners bepaalde zaken in onze gemeente ervaren. Daar kunnen we mee aan de slag om het beleid verder te evalueren en bij te sturen.

Heel wat vertrekkende reizigers, festivalgangers en evenementbezoekers zullen deze zomer een negatieve PCR-test moeten voorleggen. Om voldoende testcapaciteit te voorzien hebben de triagecentra van Lier en Heist-op-den-Berg samen het ‘Eurofins Testcentrum Putte’ opgericht.

Op maandag 21 juni opent de bibliotheek opnieuw de deuren voor spontaan bezoek, maar dat zal nog steeds aan enkele voorwaarden verbonden zijn. Wie liever nog niet tussen de boeken komt snuisteren, kan z’n leesvoer nog steeds op voorhand bestellen en afhalen. De reservatie van boekenpakketten blijft namelijk ook nog mogelijk.

In Berlaar wordt momenteel hard gewerkt om de weginfrastructuur voor de inwoners te verbeteren. Hoeveel tijd en energie er ook in een goede planning gestoken wordt, planningen blijven steeds afhankelijk van weersomstandigheden, onvoorziene problemen tijdens de werken en dringende herstellingen die plots moeten gebeuren. Zulke zaken zorgen ervoor dat er geschoven moet worden en kunnen voor overlappingen tussen verschillende werken zorgen.

Het Lokaal Loket Kinderopvang Berlaar krijgt vanaf 1 juli digitale versterking. Via het platform opvang.vlaanderen wordt opvang vinden kinderspel. Je vindt er een overzicht van de opvanginitiatieven in Berlaar en kan via het platform meteen een aanvraag indienen.

Verlies je soms het overzicht van je opvangvragen? Ben je het beu om telkens hetzelfde formulier in te vullen?