Nieuws - meest recent

De gemeentelijke diensten zijn voortaan een stuk toegankelijker, want onze inwoners kunnen nu de Berlaarapp downloaden op hun smartphone. Die bevat alles wat je nu al online kan vinden of aanvragen. Zo krijg je een overzicht van alle activiteiten, kan je attesten aanvragen via het webloket of een afspraak maken bij de gemeentediensten en is het mogelijk om meldingen te doen wanneer je ergens op hinder stuit.

Eind 19de eeuw deed de diamant zijn intrede in de Kempen en bloeide er een stevige nijverheid op. Ruim honderd jaar diamantgeschiedenis laat uiteraard haar sporen na. De vele verhalen en verwijzingen naar diamant in namen van voetbalploegen, cafés, straatnamen, verenigingen en bedrijven… getuigen van de belangrijke rol die de diamant speelde en vandaag nog speelt in onze regio.

De provincie Antwerpen ontwerpt de fietsostrade F104 Lier-Aarschot. Die zal
26 km lang worden en Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk en Aarschot met elkaar verbinden. De fietsroute loopt langs of parallel met het spoor en doorkruist dorpscentra, stationspleinen, velden en bossen. Dagdagelijkse verplaatsingen met de fiets worden veiliger en comfortabeler.

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Daarom beschikt onze gemeente over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 6 oktober zullen we dit systeem testen.  

Nationale test

Op donderdag 6 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook onze gemeente doet mee. Al onze inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag een testbericht ontvangen.

Op woensdag 21 september start de aannemer van de voorbereidende nutswerken met de werken ter hoogte van de rijbaan voor het gemeentehuis (gedeelte tussen ING-bank en 't Veloke) op de Markt. Daarmee wordt afgeweken van de oorspronkelijke planning.

Deze werken duren tot 23 september. Voetgangers en fietsers kunnen steeds door, voor gemotoriseerd verkeer wordt er wanneer nodig dubbelrichtingsverkeer ingevoerd in de verbinding tussen het kruispunt Dorpsstraat/Markt en het kruispunt Markt/Smidstraat.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar volledig vernieuwen. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar.

Op maandag 26 september start AWV met het bouwrijp maken van de zone van de werken. Tussen 26 september en 7 oktober gebeurt dat aan de noordzijde van de N10 (vanaf Brandestraat tot het kruispunt met Hemelshoek en Vruchtelei).

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Om recht te hebben op deze toelage dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Stijgende energieprijzen zorgen bij veel huishoudens voor problemen

Op 8 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Drinkwaterleiding Viersel-Walem’ voorlopig vastgesteld.

Eind 2019 werd de campagne 'Bloeiend Berlaar' in het leven geroepen om onze gemeente groen en landelijk te houden. Want de voordelen van groen zijn bij ieder van ons gekend: we zijn gezonder en voelen ons gelukkiger en minder gestresseerd. Bomen hebben bovendien een temperende werking op het klimaat, zorgen voor een betere luchtkwaliteit en zijn beeldbepalend. Redenen genoeg om snel jouw boom of struik te bestellen!

Elektrische steps worden steeds populairder, maar het gebruik ervan is niet altijd zonder risico. Om alles veilig te laten verlopen, gelden er sinds 1 juli 2022 nieuwe regels voor elektrische steps.

Geen elektrische step onder de 16 jaar