Nieuws - meest recent

Net als lezen is spelen belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Goed speelgoed, zoals gezelschapsspellen en puzzels, geeft het kind volop mogelijkheden tot oefenen, ontdekken en fantaseren. Vermijd foute aankopen en kom eerst in de spelotheek ontdekken wat je kind leuk vindt. Zo heb je elke keer weer wat nieuws in huis.

Wat is een spelotheek?

Een spelotheek is net als een bibliotheek. In een bibliotheek leen je boeken en in een spelotheek leen je speelgoed. Er is een grote en gevarieerde collectie gezelschapsspellen en puzzels beschikbaar.

De provincie Antwerpen creëert ruimte

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken en aan werken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt en nu leggen we de basis voor later. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Dus heeft de provincie Antwerpen intensief gewerkt aan het Beleidsplan Ruimte.

(Art. 86 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming) 

Wens je dat de tuinen in jouw buurt zich transformeren tot een heus lappendeken-voedselbos, zet dan een eerste stap en vraag jouw starterspakket aan voor de campagne ‘Van fruithofke tot voedselbos’, een initiatief van de Nationale Boomgaardenstichting vzw (NBS) met ondersteuning van de Nationale Loterij.

Wil je mee nadenken over de toekomst van de bib? Een impact hebben op het beleid en meewerken aan de ontwikkeling van de bibliotheek? Kom dan naar de open beheerraad op zaterdag 24 februari.

De bibliotheek is al lang niet meer alleen maar de plaats waar je een boek kan ontlenen. De bibliotheek organiseert ook lezingen en cursussen, kinderen kunnen er naar verhaaltjes komen luisteren, en je kan er ook gewoon komen om mensen te ontmoeten.

Maar waar moet het in de toekomst met de bibliotheek naartoe? Waar moeten we als bib meer op inzetten?

In de Vlaamse regering werd afgelopen zomer het Lokaal Materialenplan van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) goedgekeurd. Daarin werd onder meer beslist dat vanaf 1 januari 2024 het huishoudelijk biologisch afval in heel Vlaanderen apart moet ingezameld worden. Bewoners moeten hun groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden kunnen aanbieden of zelf verwerken. Door het organisch materiaal uit het restafval te halen, kan het duurzamer verwerkt worden en wil Vlaanderen meewerken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

De Vlaamse Regering last een openbaar onderzoek in naar de voorlopige aanduiding van het gebied ‘Ebroek’ als watergevoelig openruimtegebied. Het besluit wordt samen met het ontwerp van plan-MER onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De Vlaamse Regering last een openbaar onderzoek in naar de voorlopige aanduiding van het gebied ‘Leemputten’ als watergevoelig openruimtegebied. Het besluit wordt samen met het ontwerp van plan-MER onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Tegenwoordig werkt alles digitaal: jouw bank, een parkeerticket kopen, jouw facturen en medische verslagen raadplegen, ... Lukt je dit niet altijd? Dan kan je vanaf mei terecht bij de digidokter die jou verder helpt met jouw digitale vragen.

Bij besluit van 17 oktober 2023 heeft de gemeenteraad van Berlaar het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP J.B. Coomansstraat”, bestaande uit stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, procesnota, plan bestaande toestand, juridische toestand en grafisch plan, definitief vastgesteld.

De periode van mogelijke schorsing door de deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse regering is verstreken zonder gevolg.