Nieuws - meest bediscussieerd

De kantoren van politie Berlaar en Nijlen zijn sinds de coronaperiode enkel nog op afspraak open. Ook de openingsuren van beide burelen werden aangepast.

Maak een afspraak om langs te komen

Om een afspraak bij politiezone Berlaar-Nijlen te maken kon je al terecht op het telefoonnummer 03 466 16 16. Sinds 1 mei 2023 is het ook mogelijk om via de website (www.politie.be/5361/) een afspraak in te plannen. 

Op 31 december 2020 stopt de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als op de recyclageparken. De ”Nieuwe Blauwe Zak” wordt dan ingevoerd. Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteerregels voor de PMD-zak en mogen plastic verpakkingen in de blauwe zak. Dat leidt tot een efficiëntere afvalinzameling -en verwerking.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en vervangen de Milleniumdoelstellingen.

In samenwerking met de Bibliotheek van Berlaar, LDC Balderhuys en Buurthuis Gust en Tina organiseert Avansa dit najaar opnieuw een aantal laagdrempelige basiscursussen, zodat onze inwoners op hun eigen tempo kunnen kennismaken met de laptop, de smartphone of heel concrete toepassingen zoals Itsme en de websites van de overheid.

Op 22 maart lanceert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een grote fietsveiligheidscampagne, waar het lokaal bestuur van Berlaar op intekende. Want ook in Berlaar wordt er heel wat afgefietst, zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op.

In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een uniforme huisdiersticker die dierenlevens moet redden bij noodsituaties. Door duidelijk te maken welke dieren zich in de woning kunnen bevinden, help je de hulpdiensten om bij brand ook je huisdieren te redden.

Jaarlijks komen er heel wat huisdieren om in woningbranden, door CO-vergiftiging of door wateroverlast. Zo'n verlies willen we met z'n allen uiteraard vermijden.

Stekr zoekt voor de komende winterperiode (2021-2022) vrijwilligers, die energieverliezen in kaart willen brengen a.d.h.v. thermografie. Tijdens de wintermaanden zie je via een (infrarode) thermoscan in één oogopslag waar een woning (veel) warmte verliest. De resultaten van deze thermoscans worden vervolgens aangegrepen om energetische renovaties en ingrepen uit te voeren. Het resultaat? Iedereen wint, zowel mens als milieu!

Wat doet een vrijwilliger thermografie precies?

De Factcheckers van VRT toonden recent aan wat wij allang weten. Kraantjeswater is even goed, zo niet beter dan 'gekocht' water. Het lokaal bestuur stapte daarom op 1 januari 2018 al over op kraantjeswater.

Waarom kraanwater?

Jouw mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom heeft de Vlaamse overheid Vlaanderen ingedeeld in Vervoerregio's. Berlaar maakt deel uit van vervoerregio Mechelen. In deze regio zorgen we ervoor dat je je vlot kan verplaatsen en jij ook uit alle hoeken bereikbaar bent. Dit idee noemen we de mobiliteitsswitch.

Waarom gebeurt dit?

Ook als lokaal bestuur moeten we de nieuwe bijkomende maatregelen van de federale en Vlaamse overheid opvolgen. Dat betekent onder meer dat op vele diensten telewerk momenteel de norm is.