Nieuws - meest bediscussieerd

Op 4 oktober verliep de afvalinzameling in Berlaar-Heikant net iets anders. IVAREM maakte er voor het eerst gebruik van een nieuwe inzamelwagen met zijlader. Meteen een Vlaamse primeur voor Heikant, want Berlaar is de allereerste gemeente waar deze wagen wordt ingezet.

De zijlader wordt al enige tijd gebruikt in Nederland en Duitsland, maar was nog onbekend in Vlaanderen. IVAREM brengt hier nu verandering in.

Om blinden of slechtzienden bij te staan bij het oversteken van de Aarschotsebaan, stelde één van onze inwoners voor om een rateltikker te plaatsen. Het gemeentebestuur nam hiervoor contact op met het Agentschap Wegen & Verkeer die de rateltikker onlangs installeerden aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Rumoldusstraat.

Gemeentelijke basisschool De Stap in het centrum (Pastorijstraat 60) zet op zaterdag 20 mei van 15 tot 18 uur de deuren open. De kleuterklassen zijn er doorlopend open, de lokalen van de lagere school kan je bezoeken tussen 15 en 16 uur en vanaf 16 uur staan er ook optredens van de kinderen op het programma.

1111

Op vrijdag 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de kapel van het klooster in het centrum van Berlaar wordt daarom een plechtige eucharistieviering opgedragen aan Wapenstilstand. De viering start om 10 uur en iedereen is welkom.

De Berlaarse fanfares maken er met een muzikaal intermezzo een unieke viering van. Aansluitend wordt er in optocht naar het monument van de gesneuvelden op de Markt gegaan.


Dag van de Dynastie

Op vrijdag 8 juni zijn de diensten van gemeente en OCMW open tot 10.15 uur. Daarna zijn de deuren van het gemeentehuis en het Sociaal Huis uitzonderlijk gesloten.

Op vrijdag 22 december 2017 organiseren we voor de tweede maal een kerstshopping met kerstmarkt op en rond het dorpsplein in Berlaar. Het evenement vindt plaats van 18 tot 24 uur. We doen dan ook een warme oproep aan alle verenigingen en scholen van Berlaar om hier aan deel te nemen en een kraampje te plaatsen rond het plein. Maar uiteraard willen we in eerste instantie alle Berlaarse handelaars en verenigingen aanmoedigen om deel te nemen aan de kerstshopping.

Op zaterdag 10 juni organiseerde de dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur opnieuw de jaarlijkse Roefeldag in Berlaar. Kinderen konden die dag bij 27 Berlaarse ondernemers proeven van het bedrijfsleven.

De etalage van een winkel inrichten, aan wagens sleutelen, een dagje bij de politie, … Op 10 juni kon het allemaal, want dan was het weer Roefeldag. Dat is een dag waarop kinderen tussen 6 en 12 jaar een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven, verenigingen en instellingen én er zelf de handen uit de mouwen kunnen steken.

Veel lokale landbouwers zien zich gedwongen om te vergroten en te intensiveren waardoor de ruimte voor biodiversiteit in gedrang komt. De gemeente Berlaar wil in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland de landbouwers stimuleren om de natuur een handje te helpen door bloemrijke akkerranden in te zaaien. De gemeente stelt zaad ter beschikking en betaalt een financiële vergoeding ter compensatie van de gemiste teeltopbrengsten.

Elke derde zaterdag van de maand (uitgezonderd feestdagen) staat er in de Berlaarse bib een praatcafé voor anderstaligen en Nederlandstaligen op het programma. Het is een ideale activiteit voor anderstaligen om in een gezellige, ongedwongen sfeer Nederlands te oefenen.

Wie deel wil nemen aan het praatcafé is van harte welkom in de bibliotheek van Berlaar (Dorpsstraat 84). Je kan er terecht van 10 tot 12 uur. De deelname is gratis. 

 

Eerstvolgende edities van het praatcafé:

- Zaterdag 21 oktober 2017

- Zaterdag 25 november 2017

Wat?

De mantelzorgpremie van het OCMW is een financiële toelage voor personen die zorgen voor een inwonende hulpbehoevende.

De mantelzorgpremie voor de verzorging van één persoon bedraagt 35 euro per maand. Voor de verzorging van twee personen bedraagt deze premie 60 euro per maand.

 

Voor wie?

Voorwaarden:

-          De hulpbehoevende dient minstens 70 jaar oud te zijn.

-          De hulpbehoevende en de mantelzorger moeten officieel op hetzelfde adres wonen.