Nieuws - meest bediscussieerd

Het gemeentebestuur brengt ter kennis aan de bevolking dat de screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER aangaande de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven - fase 2' en de beslissing d.d. augustus 2016 daaromtrent geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be en bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Markt 2).

 

Het Crisiscentrum heeft twee telefoonnummers geactiveerd waarop burgers terecht kunnen met vragen: 0800 14 689 voor gezondheid, 0800 120 33 voor economie. Omdat de maatregelen rond het coronavirus momenteel federaal gecoördineerd worden, neem je bij vragen best contact op met deze nummers.

De Vlaamse Overheid erkende Gestel officieel als stiltegebied. Stiltegebieden zijn unieke gebieden waar de nood tot bescherming voortvloeit uit de eigenschappen stilte en rust. Stilte betekent dan niet de totale afwezigheid van geluid, maar wel een aangenaam geheel van geluiden die niet storen en waar je tot rust kan komen.

De erkenning tot stiltegebied houdt in dat het gemeentebestuur van Berlaar voortaan steeds rekening zal moeten houden met de stiltekwaliteit in het gebied. Gestel is het negende stiltegebied in Vlaanderen.

Heb jij de voorbije weken tijdens de lockdown ook je fiets (her)ontdekt? Het is ons in ieder geval opgevallen dat er in onze gemeente flink meer gefietst wordt. Top! Dat kunnen we alleen maar blijven aanmoedigen. De ideale ontspanning om je hoofd leeg te maken en bovendien een gezonde bezigheid.

De gemeente zoekt lokale helden die in hun dagelijkse leven bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Dat kunnen burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen zijn.

Een duurzame held:

Heel wat 50-plussers kregen de afgelopen dagen een brief of e-mail over de seniorenvoordeelkaart. Ook op Facebook verscheen er een advertentie over deze kaart, met daarbij een foto van ons gemeentehuis. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de gemeente Berlaar de kaart ondersteunt.

Dit is een vals bericht! De kaart is geen initiatief van het gemeentebestuur, laat je hier dus niet door misleiden! De FOD Economie kreeg al verscheidene klachten binnen over de seniorenvoordeelkaart in verband met misleidende reclame omdat niet altijd duidelijk is welke kortingen je allemaal krijgt.

Openklasdag instapklas op woensdag 19 februari 2020 van 9 tot 11.30u

Na vele jaren stopt Scouts en Gidsen Berlaar met de papierinzameling aan het lokaal.

Vanaf 1 januari 2020 zal de jeugdbeweging er geen papier meer aannemen.

Je kan je papier en karton wel nog aanbieden voor de ophaling door IVAREM.

Scouts & Gidsen Berlaar wil alvast iedereen bedanken die de afgelopen jaren papier bij hen kwam afzetten.

Vanaf maandag 16 januari veranderen de criteria waaraan een foto voor je identiteitskaart of kids-ID moet voldoen. De voorschriften die reeds gelden voor paspoorten, de ICAO-regels uit de internationale luchtvaart, zijn dan voortaan ook van toepassing op elektronische identiteitskaarten en een kids-ID.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrengt de normen om douanecontroles vlot te laten verlopen. In de toekomst worden grenscontroles nog meer geautomatiseerd, waardoor dat nog belangrijker wordt.

De coronamaatregelen van de federale overheid hebben ook een impact op onze gemeentelijke dienstverlening. Het lokaal bestuur heeft daarom een aantal maatregelen genomen naar de eigen medewerkers toe. Om zowel de eigen medewerkers als de burgers te beschermen, en de verspreiding van de ziekte te voorkomen, gebeuren bezoeken aan de gemeentelijke diensten op afspraak.

Gemeentelijke diensten alleen open op afspraak