Nieuws - meest recent

In de Rameyendreef hebben de medewerkers van de technische dienst koolmezennestkastjes opgehangen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Op die manier willen we de rups, die in het voorjaar vaak voor heel wat overlast zorgt, op een natuurlijke manier te lijf gaan.

Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we hen een handje bij het oversteken.

Meer dan 400 Berlaarnaars schreven zich dit jaar in voor de bomenactie van de campagne 'Bloeiend Berlaar'. Ze kozen verschillende inheemse boomsoorten en maken zo samen een verschil voor natuur en klimaat.

Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.

Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging in 2020 voor de zesde maal op zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in Vlaanderen. In de wedstrijd tussen milieu- en groendiensten van steden en gemeenten behaalde Berlaar dit jaar twee bijen. Dat betekent dat we één bijtje extra verdiend hebben tegenover vorig jaar.

Steeds meer bijenvriendelijke gemeenten

Onze inwoners kunnen sinds kort een frisse neus halen in het eerste openbaar park van onze gemeente. Midden december werd twee hectare van het kasteeldomein Berlaarhof toegankelijk gemaakt voor publiek. De organisatie Kempens Landschap ontfermt zich over het beheer van het park.

Op 31 december 2020 stopt de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als op de recyclageparken. De ”Nieuwe Blauwe Zak” wordt dan ingevoerd. Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteerregels voor de PMD-zak en mogen plastic verpakkingen in de blauwe zak. Dat leidt tot een efficiëntere afvalinzameling -en verwerking.

In 2021 krijgt ieder Berlaars gezin gratis een gele papiercontainer. Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen, en met de slordige stapels oud papier in jouw bergruimte. Binnenkort kan je papier en karton rechtstreeks in een container gooien.

De standaard container die ieder gezin ontvangt heeft een volume van 240 liter. Voldoende groot om het papier en karton van 1 maand in te verzamelen. De container is uniek voor jouw adres, de ophaling blijft gratis. 

Niets dan voordelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen en een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Bekijk het overzicht

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV nam de minister van Landbouw aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd.

 

Ophokplicht voor kippen