Nieuws - meest recent

Voor de gemeenten in het werkingsgebied van IVAREM gelden er vanaf 1 januari 2023 nieuwe DIFTARtarieven. De prijsaanpassing is een gevolg van de hoge inflatie en de sterke verhoging van de transporten personeelskosten. De vaste afvalbelasting van 49 euro blijft echter behouden.

De variabele tarieven voor huisvuil in containers werden de afgelopen jaren niet meer aangepast. Nochtans zijn de kosten sterk gestegen door hogere brandstofprijzen, loonindexering, onderhoudskosten van ophaalwagen en gewijzigde aankoopprijzen van containers.

Het lokaal bestuur van Berlaar besloot samen met Fluvius en gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte om vanaf 9 januari 2023 de openbare straatverlichting te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de verlichting wel branden, net als op de gewestwegen.

Heb je vóór je achttiende verjaardag een identiteitskaart aangevraagd en ben je intussen 18 geworden? Dan is het belangrijk om met je eID en pin- en pukcode langs te gaan bij de dienst Burgerzaken om je digitale handtekening te laten activeren.

Voor de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur kon je jarenlang terecht in het Sociaal Huis in de Zomerstraat. Vanaf woensdag 21 december sluit het Sociaal Huis echter de deuren en verhuizen alle betrokken diensten naar het gemeentehuis.

Als burger kon je voor de meeste administratieve diensten van het lokaal bestuur al in het gemeentehuis terecht, maar de sociale dienst werkte tot midden december nog vanuit het Sociaal Huis (Zomerstraat 22). Deze dienstverlening gaan we nu samenbrengen en centraliseren.

Het nuttige aan het aangename koppelen, dat kan voortaan ook in Berlaar met de WePlog-app. Op een aantal plekken kom je namelijk regelmatig zwerfvuil tegen, maar samen houden we onze leefomgeving proper. Via WePlog weet je meteen waar er recent een ijverige inwoner aan de slag gegaan is en waar nog niet.

Om het zwerfvuil in Berlaar aan te pakken, stelde het lokaal bestuur enkele handhavers aan die overtreders kunnen beboeten en sensibiliseren. Maar vaak kan je de vervuiler niet op heterdaad betrappen.

We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en de onmiddellijke omgeving beïnvloedt. Zorgt intense regen voor wateroverlast op jouw perceel? Zagen jouw gras en groenten in de moestuin er afgelopen zomer verdord uit? Daar kan je wat aan veranderen.

Fiberklaar wil een glasvezelnetwerk uitrollen in Berlaar, met in een eerste fase 3 617 adressen. Het is daarrond een informatiecampagne gestart op 26 september, die loopt nog tot 14 november.

Fiberklaar is een gemeenschappelijke onderneming van EQT en Proximus, opgericht in 2021. Het wil 1,5 miljoen Vlaamse woningen ‘fiberklaar’ maken tegen 2028 en biedt daarvoor een open netwerk aan. Alle providers zijn welkom om daarop aan te sluiten.

De gemeentelijke diensten zijn voortaan een stuk toegankelijker, want onze inwoners kunnen nu de Berlaarapp downloaden op hun smartphone. Die bevat alles wat je nu al online kan vinden of aanvragen. Zo krijg je een overzicht van alle activiteiten, kan je attesten aanvragen via het webloket of een afspraak maken bij de gemeentediensten en is het mogelijk om meldingen te doen wanneer je ergens op hinder stuit.

Eind 19de eeuw deed de diamant zijn intrede in de Kempen en bloeide er een stevige nijverheid op. Ruim honderd jaar diamantgeschiedenis laat uiteraard haar sporen na. De vele verhalen en verwijzingen naar diamant in namen van voetbalploegen, cafés, straatnamen, verenigingen en bedrijven… getuigen van de belangrijke rol die de diamant speelde en vandaag nog speelt in onze regio.

De provincie Antwerpen ontwerpt de fietsostrade F104 Lier-Aarschot. Die zal
26 km lang worden en Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk en Aarschot met elkaar verbinden. De fietsroute loopt langs of parallel met het spoor en doorkruist dorpscentra, stationspleinen, velden en bossen. Dagdagelijkse verplaatsingen met de fiets worden veiliger en comfortabeler.