Beleids- en actieplan Berlaar Fietst

Berlaar wil de komende jaren meer Berlaarnaars op de fiets krijgen. De fiets is de voorbije jaren aan een serieuze opmars bezig en is, zeker voor korte afstanden, een zeer goed alternatief voor verplaatsingen met de auto. Bovendien is fietsen gezond, goedkoop, vriendelijk voor milieu en klimaat en zorgt het voor weinig overlast. Fietsen heeft dus veel voordelen, maar is in een landelijke gemeente nog niet altijd een evidente keuze. 

Fietsbeleidsplan

Daar wil Berlaar verandering in brengen door onder andere een fietsbeleidsplan op te stellen. Dat plan geeft aan op welke manier we deze toename van fietsverplaatsingen willen stimuleren in Berlaar en is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: De Rijdende Fiets, De Stilstaande Fiets, Fietscultuur, Verkeersveiligheid en tot slot ook Monitoring en Evaluatie. Alle thema’s met betrekking tot de fiets komen dus aan bod.

Bekijk het fietsbeleidsplan 

Het fietsbeleidsplan is geen statisch beleidsplan, de fietsmobiliteit ondergaat immers grote ontwikkelingen. Het plan moet er dus in voorzien om in te spelen op nieuwe trends. We focussen ons dus niet enkel op de hedendaagse behoeften, maar volgen deze behoeften blijvend op en sturen waar nodig het beleid bij.

Actieplan

Het is uiteraard de bedoeling om ook de daad bij het woord te voegen. Het lokaal bestuur heeft hiervoor een concreet actieplan opgemaakt met acties op korte, middellange en lange termijn. Het actieplan omvat zeer diverse acties, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden, het aanbieden van (elektrische) deelfietsen en de opmaak van schoolroutekaarten.

Bekijk de actielijst

Zie ook