Openbare werken & verkeersmaatregelen

In Berlaar staan momenteel volgende werken of verkeersmaatregelen op de planning: 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Misstraat

Op maandag 26 september start een aannemer in opdracht van Fluvius werkzaamheden op de Misstraat tussen de Anjerstraat en de spoorweg.

Het verkeer zal er tijdelijk over 1 rijstrook moeten en het wisselend verkeer zal geregeld worden met verkeerslichten. De werfzone wordt opgesplitst ter hoogte van de Lijsterstraat zodat de hinder tot een minimum beperkt wordt.

De werkzaamheden zullen nog duren tot vrijdag 7 oktober.

Signalisatieplan

Proefopstelling Herfststraat

In de Herfsstraat wordt vanaf maandag 22 augustus een proefopstelling geïntroduceerd met éénrichtingsverkeer in de richting van de Havikstraat.

Deze proefopstelling wordt binnen enkele weken geëvalueerd om te bekijken of een definitieve invoering mogelijk is.

Door deze maatregel zullen zowel voetgangers, fietsers als bestuurders zich er veiliger kunnen verplaatsen.

Fietspaden Aarschotsebaan (N10)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar volledig vernieuwen. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar.

Op maandag 26 september start AWV met het bouwrijp maken van de zone van de werken. Tussen 26 september en 7 oktober gebeurt dat aan de noordzijde van de N10 (vanaf Brandestraat tot het kruispunt met Hemelshoek en Vruchtelei).

Fietsers kunnen in dat geval nog steeds in beide richtingen door. Richting Heist-op-den-Berg kan dat op het huidige fietspad, richting Lier is dat op de rijweg, door bakens afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer.

Ook gemotoriseerd verkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Het verkeer richting Lier verplaatst zich wel op de verharde middenberm, er geldt dan een snelheidsbeperking van 30 km/uur. De Huttestraat is afgesloten, daarvoor geldt er een omleiding via Hemelshoek.

Lees meer

--------------------------------------------------------------------------------------------

In Berlaar staan momenteel volgende evenementen, waarvoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, op de planning:

/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hinder in kaart

Benieuwd welke werken er, niet alleen in Berlaar, momenteel uitgevoerd worden? Neem dan ook eens een kijkje op www.hinderinkaart.be.