fbpx Openbare werken & verkeersmaatregelen | Berlaar

Openbare werken & verkeersmaatregelen

In Berlaar staan momenteel volgende werken of verkeersmaatregelen op de planning: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verkeersmaatregelen n.a.v. Quondam - 21 & 22 mei 2022

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 organiseert de vzw Get a Live voor de negende maal Quondam, een internationaal middeleeuws tornooi aan 't Hooghuys (Hemelshoek 235).

In de Welvaartstraat/Hemelshoek wordt, van zaterdag 21 mei om 10 uur tot zondag 22 mei om 20 uur, vanaf het kruispunt met de Brandestraat éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Aarschotsebaan, in de Brandestraat geldt eveneens éénrichtingsverkeer in de richting van Hemelshoek en op de verbindingsweg naast het kerkhof geldt éénrichtingsverkeer in de richting van de Smidstraat. Fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen wel nog in beide richtingen rijden.

 In deze drie straten is verder ook een parkeerverbod op de openbare weg van toepassing. 

Fietspaden Aarschotsebaan (N10)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar volledig vernieuwen. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar.

Voorbereidingen starten op 31 januari 2022

Op maandag 31 januari start AWV met de voorbereidende werken voor de aanleg van deze nieuwe fietspaden en de bouw van een ovonde aan het kruispunt Fabiola in Heist-op-den-Berg.

De werfzone wordt eerst bouwrijp gemaakt. Dat neemt ongeveer een maand in beslag. Tijdens die werken geldt er een fietsomleiding via de Heistsebaan voor het doorgaand fietsverkeer. Fietsen in de werfzone, vanaf het kruispunt Aarschotsebaan/Houwstraat/Itegembaan tot en met de rotonde Fabiola, is niet toegelaten.

Daarna wordt er onder de rotonde gewerkt voor de aanleg van nutsleidingen. Vanaf dat moment wordt er in de werfzone beurtelings verkeer via verkeerslichten ingevoerd. Er wordt een rijstrook ingenomen op de N10, waardoor er voor verkeer van de Mechelbaan richting Heist-op-den-Berg een omleiding geldt via Lostraat en voor verkeer richting Putte een omleiding via de Houwstraat. De omleiding voor de fietsers blijft gelden.

De voorbereidende nutswerken duren in totaal tot het najaar van 2022.

Lees meer

--------------------------------------------------------------------------------------------

Fietspaden en riolering Hemelshoek

Het gemeentebestuur wil een fietspad aanleggen tussen de N10 en de Welvaartstraat. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op die route verbeterd.

Hemelshoek

--------------------------------------------------------------------------------------------

In Berlaar staan momenteel volgende evenementen, waarvoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, op de planning:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hinder in kaart

Benieuwd welke werken er, niet alleen in Berlaar, momenteel uitgevoerd worden? Neem dan ook eens een kijkje op www.hinderinkaart.be.