Openbare werken & verkeersmaatregelen

In Berlaar staan momenteel volgende werken of verkeersmaatregelen op de planning: 

Markt

Van donderdag 2 september tot en met dinsdag 7 september 2021 vindt Septemberkermis plaats op het marktplein in Berlaar. Om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden en de veiligheid van de deelnemers te garanderen, is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen te nemen ter hoogte van de locatie en omliggende straten.

  • Van donderdag 2 september tot en met dinsdag 7 september geldt er een parkeerverbod op de parking aan de Wortelpoel, op de rijbaan (Markt) voor het gemeentehuis en op de parking ter hoogte van de kruising met de Itegembaan. Aan de kerk blijft het parkeerverbod naar aanleiding van de werken gelden.
  • De rijbaan voor het gemeentehuis wordt tijdens de kermis afgesloten voor verkeer.
  • In het gedeelte van de Markt parallel met de parking aan de Wortelpoel (de rijbaan tussen Smidstraat en Dorpsstraat) wordt de enkelrichting opgeheven. Op zondag 5 september wordt dit gedeelte echter afgesloten voor het verkeer vanaf 10 uur.

Politieverordening

Bovenstaande werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien deze niet gunstig zijn, worden de werken even uitgesteld tot het weer het toelaat. Uiteraard hopen we op een vlot verloop van de werken en blijven voor verdere vragen steeds bereikbaar via 03 410 19 00 of info@berlaar.be

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pastorijstraat

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Heraanleg Pastorijstraat

Fietspaden en riolering Hemelshoek

Het gemeentebestuur wil een fietspad aanleggen tussen de N10 en de Welvaartstraat. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op die route verbeterd.

Hemelshoek

--------------------------------------------------------------------------------------------

In Berlaar staan momenteel volgende evenementen, waarvoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, op de planning:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hinder in kaart

Benieuwd welke werken er, niet alleen in Berlaar, momenteel uitgevoerd worden? Neem dan ook eens een kijkje op www.hinderinkaart.be.