Openbare werken & verkeersmaatregelen

In Berlaar staan momenteel volgende werken of verkeersmaatregelen op de planning: 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Fiberklaar

Vanaf maandag 16 januari 2023 start er een aannemer in opdracht van Fiberklaar met de aanleg van hun glasvezelnetwerk. De werken zouden in het derde kwartaal van 2024 klaar zijn.Meer informatie vind je op deze pagina.

Onderhoudswerken 2023 (uitvoering 2023 en 2024)

Nethendal

In december 2023 worden de onderhoudswerken in Nethendal verder afgewerkt. De werken hebben betrekking op de voetpaden en boordstenen. In een latere fase volgt er nog asfalt.

Heistsebaan, Dorpsstraat en Daalstraat

In januari en februari 2024 worden de Heistsebaan, de Dorpsstraat en de Daalstraat onder handen genomen.

Alpenroosstraat en Bosstraat

De Bosstraat en de Alpenroosstraat volgen in maart 2024.

Asfalt en betonwerken

Waar de onderhoudswerken in eerste instantie betrekking hebben op de voetpaden, fietspaden en trottoirs, volgen vanaf de lente van 2024 ook de asfalt- en betonwerken.

Doelstraat

Begin mei vinden er ook werken plaats in de Doelstraat.

Onderhoudswerken 2024: fietspad Itegembaan

Van februari tot en met juli zal het fietspad van Itegembaan tussen Markt en Sollevelden vernieuwd worden. Allereerst zullen de nutsmaatschappijen op 26 februari beginnen met het vernieuwen van de ondergrondse leidingen. Deze fase is essentieel om ervoor te zorgen dat alle nutsvoorzieningen optimaal functioneren. Zodoende wordt er maximaal vermeden dat het nieuwe fietspad terug moet opgebroken worden.

In een eerste fase zullen de hoofdleidingen vernieuwd worden. Dit zal enkele weken in beslag nemen en voor ernstige hinder zorgen. Na deze werken, zullen er verschillende overkoppelingen worden uitgevoerd dewelke plaatselijk voor beperkte hinder zorgen.

Na afronding van de nutsvoorzieningswerken zal het lokaal bestuur haar werken kunnen aanvangen. Concreet zal het fietspad langs de Itegembaan worden vernieuwd. We begrijpen het belang van veilig en comfortabel fietsen, daarom wordt er een nieuw fietspad aangelegd in asfalt om het comfort voor fietsers te verbeteren. Tussen Markt en Pastoor Haemelsstraat wordt ook het voetpad vernieuwd. Er wordt enkel gewerkt langs de onpare zijde.

Hier zijn enkele belangrijke data die u in gedachten moet houden (onder voorbehoud van ondermeer weersomstandigheden):

 • FASE 1: werken nutsmaatschappijen - hoofdaanleg
  • Van 26 februari 2024 tot 10 maart
  • Eénrichtingsverkeer ingevoerd op Itegembaan, tussen de Sollevelden en de Markt (richting Berlaar). Ook de Lijn zal omrijden via de Bevelsesteenweg en de Pastorijstraat en zal er een halte aan de Kerk gecreëerd worden: ‘dorp’.
 • FASE 2: werken nutsmaatschappijen - overkoppelingen
  • Vanaf 11 maart: overkoppelingen van huisaansluitingen en hoofdleidingen
  • Verspreide hinder, afhankelijk van de aard en locatie van de overkoppeling
 • FASE 3: werken lokaal bestuur
  • Startdatum fietspadvernieuwing: Juni 2024
  • Verwachte voltooiing fietspadvernieuwing: Zomer 2024
  • Verkeersmaatregelen nog te bekijken

Gedurende de werken kunnen er tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn om de veiligheid van zowel bewoners als werknemers te waarborgen. Wij vragen uw begrip en medewerking in deze periode. Het is onze intentie om de overlast tot een minimum te beperken.

Zijstraten Melkouwen (Sparrenweg, Varenweg, Dennenweg en Hellestraat)

In maart 2024 startten de wegenis- en rioleringswerken in de straten hierboven vermeld. Op 28 februari 2024 vond een infoavond plaats voor de bewoners. Meer informatie vind je op deze pagina.

Fietspaden Aarschotsebaan (N10)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar volledig vernieuwen. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Meer informatie over dit project, de laatste stand van zaken, de verkeershinder, ... vind je de op website van AWV. Je kan je daar ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief van het project. 

Voor vragen kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0468 03 53 84 of via mail bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Lees meer

Rotonde Fabiola

Voor de vernieuwing van de ovonde Fabiola verklaarde het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid het nieuwe vergunningsdossier volledig en ontvankelijk. Naar aanleiding daarvan start op woensdag 6 december een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 6 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024. Je kan het dossier inkijken bij de dienst Vergunningen via 03 410 19 00 of vergunningen@berlaar.be

Door de lopende procedure voor het verkrijgen van een nieuwe omgevingsvergunning kunnen de hoofdwerken vermoedelijk pas starten in het najaar van 2024. Ook de nutswerken kunnen niet heropgestart worden zolang de procedures voor de grondverwervingen nog lopende zijn. 

Lees meer

Projecten in ontwerp:

Merelstraat

Momenteel wordt er een voorontwerp gemaakt voor een wegenis- en rioleringsproject in Merelstraat. Meer informatie vind je op deze pagina

Havikstraat - Herfststraat

Op 17 april 2024 vond een eerste informatieavond plaats voor de bewoners.  Het bestuur, Pidpa en het studiebureau stelden een eerste ontwerp voor. De presentatie van de infoavond zal binnenkort beschikbaar zijn. Meer informatie over afkoppelingen vind je in deze video.

Heistsebaan - Heidestraat - Lindenweg

Momenteel wordt er een voorontwerp gemaakt voor een wegenis- en rioleringsproject in deze straten. Meer informatie volgt binnenkort.

Alpenroosstraat - Berglaag - Bolweg - Fertlarelei

Momenteel wordt er een voorontwerp gemaakt voor een wegenis- en rioleringsproject in deze straten.. Meer informatie volgt binnenkort.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

In Berlaar staan momenteel volgende evenementen, waarvoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, op de planning:

/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hinder in kaart

Benieuwd welke werken er, niet alleen in Berlaar, momenteel uitgevoerd worden? Neem dan ook eens een kijkje op de 'Hinder in Kaart'-website van Vlaanderen.