Bereikbare regio

De basis voor de mobiliteitswerking van IGEMO is het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Al meer dan een decennium levert IGEMO diensten in verband met mobiliteit, hoofdzakelijk in het verlengde van klimaatprojecten: het opstellen van de gemeentelijke bedrijfsvervoersplannen, trajecten om het wagenpark van gemeenten te verduurzamen, de sneltoets voor de verbreding en verdieping van mobiliteitsplannen… Een duidelijke één-op-één dienstverlening die IGEMO aanbood aan haar gemeenten.

Gaandeweg werd duidelijk dat er nood was aan een regionale agenda. In 2016 ondertekenden de burgemeesters van onze regio dan ook de engagementsverklaring van het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Dit samenwerkingsverband vormt vandaag nog steeds de fundering van alle mobiliteitsprojecten in de regio.

Met steun van: