Mobiliteitsstudie Zuiderkempen

Het wegennet in de Kempen is voortdurend vrij hoog belast. Dit zorgt voor druk op de algemene verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Verkeer en mobiliteit houden niet op aan de gemeentegrenzen. Er is dan ook nood aan verregaande samenwerking.

Naar analogie met de regio's Noorderkempen en Middenkempen buigt de provincie Antwerpen zich momenteel over de mobiliteitsproblemen in de Zuiderkempen, meer bepaald in het gebied tussen de E313 en de E314. Zo gaat de provincie in op de ondersteuningsvraag van de lokale besturen. Samen met provincie wordt gewerkt aan een bovengemeentelijke mobiliteitsvisie. Thema's die hier aan bod zullen komen zijn onder andere beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, zwaar verkeer door de dorpskernen en verkeersveiligheid voor de trage weggebruiker.