Charter Werftransport

De gemeente Berlaar, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Berlaar.

Image icon berlaar_bouwunie_fema_confedbouw.jpg

Daarbij streven we een aantal doelstellingen na:

  • Dat de gemeente Berlaar een actieve communicatie voert met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De gemeente stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking (Bert Schepers - publiekeruimte@berlaar.be - 03 410 19 00) waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dat aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.
  • Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de gemeente Berlaar. Hierop kan een uitzondering aangevraagd worden bij het gemeentebestuur, nl. het college van burgemeester en schepenen, via het aanspreekpunt van de gemeente.
  • Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren (na te vragen bij de gemeente) van de scholen.
    • Dit vervalt tijdens de schoolvakanties
    • Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.
  • Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.
  • Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.
  • Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform het artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

De vier partijen engageren zich om dit charter kenbaar te maken bij de betrokkenen van private en publieke bouw- en wegenwerken.

charter werftransport

Image icon vsv-vlaanderen-vvsg-vlaanderen.jpg