Autodelen in Berlaar

Staat je wagen meer stil dan je lief is of heb je af en toe een (tweede) wagen nodig? Al aan autodelen gedacht? Het heeft tal van voordelen!

Autodelen is al een tijdje populair, voornamelijk in grotere steden. Dat hoeft niet te verbazen, want wie weinig kilometers met de auto rijdt, is bijna altijd goedkoper af met een abonnement van een deelwagenaanbieder. Nu begint autodelen ook ingang te vinden buiten de steden en ook onze gemeente stapt mee op de trein.

Wat is autodelen?

Bij autodelen gebruiken meerdere mensen één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Je gebruikt de auto wanneer je hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Het bezit van een wagen wordt losgekoppeld van het gebruik, wat handiger maar zeker ook goedkoper is.

De voordelen van autodelen op een rijtje:

  • Autodelen is goedkoper. Indien je een gedeelde wagen gebruikt, hoef je zelf geen wagen te kopen. Als eigenaar kan je je kosten delen met anderen.
  • Autodelen is flexibeler. Je krijgt toegang tot verschillende types wagens.
  • Minder auto’s op straat betekent ook meer ruimte voor leuke dingen!
  • Je hebt meer contact met mensen in je buurt.

Vormen van autodelen

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven. Grosso modo kan je de initiatieven opdelen in autodeelaanbieders met eigen vloot en autodeelaanbieders met privé-wagens.

  1. Eigenaar ontleent (privé)wagen aan gebruiker

Door je aan te sluiten bij één van onderstaande autodeelaanbieders kan je als eigenaar of gebruiker beroep doen op een aangepaste autodeelverzekering, een online reservatiesysteem, bemiddeling bij schade en kan je in grote mate afspraken en regels zelf bepalen.

Kostendelend

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende (buurt)bewoners gedeeld volgens een kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst, maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Je kan kiezen om één of meerdere auto’s te delen binnen een kleinere gesloten groep (Cozycar) of om aan te sluiten bij één grote autodeelgroep van eigenaars en gebruikers waar alle deelauto’s voor alle leden beschikbaar zijn (Dégage).

 www.cozycar.be // www.degage.be

Vraag en aanbod

Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer (P2P) autodelen genoemd.

www.caramigo.be // www.drivy.be // www.tapazz.com

2. Autodeelaanbieders met eigen wagens

Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. Ofwel moeten de deelwagens worden afgehaald en teruggebracht op dezelfde standplaats (‘stationbased autodelen’) ofwel moeten ze teruggebracht worden binnen een bepaalde zone (‘free-floating autodelen’). In dat geval dient de gebruiker te beschikken over een smartphone om de deelauto te lokaliseren. Wist je dat ook ‘one way’ autodelen bestaat? Daarbij kan je de deelauto in een ander(e) gebied of stad achterlaten. Vlaanderen wacht nog even op dergelijke aanbieders, maar in Brussel wordt dit wel al aangeboden (DriveNow, Zipcar ...).

www.bolides.be // www.partago.be // www.zencar.eu // www.cambio.be // www.stappin.be // www.ecomobiliteitgent.be

Meer info over autodelen in het algemeen, vind je in deze presentatie of op www.autodelen.net

Autodeelproject lokaal bestuur

Het lokaal bestuur start een project rond deelmobiliteit. Binnenkort worden er wagens ter beschikking gesteld die de Berlaarse inwoners kunnen reserveren en huren.

Berlaar sloot hiervoor een overeenkomst af met autodeelplatform ‘Share4Mobility’. Dankzij dit autodeelplatform kan je 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een wagen eenvoudigweg reserveren via een applicatie. Je betaalt alleen voor het gebruik van de auto. Nadien breng je de wagen terug naar de plaats van vertrek. Opladen, onderhoud, omnium verzekering en carwash zijn reeds in de prijs inbegrepen.

Lees hier hoe het werkt

Locaties

De locaties in Berlaar waar je binnenkort een deelwagen kan ophalen en weer afzetten, zijn:

  • Berlaar Station
  • Berlaar gemeentehuis