Verkeersveilige gemeente

Het project Verkeersveilige Gemeente is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Federale diensten van de Gouverneur en de provincie Antwerpen. Met de kennis van deze gespecialiseerde organisaties wil men de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verbeteren en versterken en streven naar nul verkeersdoden in alle gemeenten van de provincie tegen 2030.

Concreet betekent dit dat Berlaar een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject mag volgen om verder te werken aan meer en betere verkeersveiligheid in de gemeente.