Meerjarenplan

Lokale besturen maken al enige tijd gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid en bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. BBC is daardoor het instrument voor de lokale overheden om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken, het beleid op te volgen en te evalueren.

De meerjarenplanning speelt in de beleids- en beheercyclus een centrale rol. Ze geeft zicht op de politieke keuzes en schetst de verwachte financiële ontwikkelingen op lange termijn. Jaarlijks wordt de meerjarenplanning geactualiseerd. Dat is nodig door de gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe beleidskeuzes, gewijzigde timing in de uitvoering van investeringen en gewijzigde wetgeving.

De wetgeving verplicht de gemeente om een planning op te maken tot en met 2025, waarbij de inkomsten en de uitgaven op het einde van de legislatuur in evenwicht zijn.

Meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in raad van 17 december 2019, besluit gepubliceerd op 18 december 2019 via raadpleegomgeving, onderstaande documenten gepubliceerd op 19 december 2019)

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 
 (goedgekeurd in raad van 16 juni 2020, besluit gepubliceerd op 17 juni 2020)

Meerjarenplan 2020 - 2025 

Gewikt & gewogen - Omgevingsanalyse

Overzicht - jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Overzicht - verbonden entiteiten

Overzicht - Werkings- en investeringssubsidies

Overzicht - Werkings- en investeringssubsidies OCMW

Personeelsinzet

Samenstelling beleidsdomeinen

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 

 

Budget 2019

Budgetwijziging 3 dj. 2019 (goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, besluit gepubliceerd op 18 december 2019 via raadpleegomgeving, dit document gepubliceerd op 20 december 2019)

Aanpassing meerjarenplan OCMW Berlaar BW2 dj 2019

Budgetwijziging 2 dj 2019 OCMW Berlaar