Brandweerzone Rivierenland

Brandweerzone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten over 19 gemeenten, met in totaal zo’n 410.000 inwoners. Deze posten waren vroeger gemeentelijke (of stedelijke) brandweerkorpsen. Sinds de brandweerhervorming en de start van de hulpverleningszones op 1 januari 2015 worden de brandweerdiensten in België niet langer georganiseerd door individuele steden en gemeenten. Door samen te smelten, brengen de verschillende korpsen hun capaciteit, kunde, ervaring en procedures samen.

Gemeenten

Aartselaar, Berlaar, Boom, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Nijlen, Niel, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.

Bestuur

De brandweerzone wordt bestuurd door het zonecollege. Het college is samengesteld uit vijf burgemeesters, aangevuld met de zonecommandant.

De zoneraad heeft de bevoegdheid over de organisatie en het beheer van de brandweerzone. Deze bevoegdheden zijn te vergelijken met die van de gemeenteraad. De raad bestaat uit de burgemeesters van alle gemeenten van de zone en de zonecommandant.

De zonecommandant en het managementteam staan in voor de dagelijkse leiding van de zone. Zij kunnen beroep doen op de technische commissie voor advies over de operationele organisatie, aankoop materieel,…

De dagdagelijkse werking van de brandweerposten wordt gecoördineerd door de postoversten (vroegere brandweercommandanten).

Het operationeel personeel bestaat uit 150 beroepsbrandweermensen en 660 vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook nog administratieve en technische personeelsleden (24 voltijdse equivalenten in 2015).

Agenda en besluitenlijsten

Zoneraden 2018

Zonecolleges 2018

Budget en Rekening

Bekendmaking rekening 2017

Bekendmaking budgetwijziging 1 van 2018

Bekendmaking budgetwijziging 2 en 22 van 2018

Bekendmaking budget 2020

Bekendmaking begrotingswijziging 2020 (goedgekeurd op 3 april 2020)

Bekendmaking budget 2021

Bekendmaking rekening 2020 (goedgekeurd op 2 april 2021, gepubliceerd op 8 april 2021)

Bekendmaking begrotingswijziging 1 van 2021 (goedgekeurd op 3 september 2021)

Bekendmaking rekening 2021 (goedgekeurd in de zoneraad van 1 april 2022)

bekendmaking_begrotingswijziging_1 van 2022 (goedgekeurd op 3 juni 2022)

bekendmaking begroting 2023 (goedgekeurd op 7 oktober 2022)

Bekendmaking rekening 2022 (goedgekeurd in de zoneraad van 24 maart 2023)

Bekendmaking begrotingswijziging 1 van 2023 (goedgekeurd in de zoneraad van 2 juni 2023)

Bekendmaking begroting 2024 (goedgekeurd in de zoneraad van 6 oktober 2023) 

B

Zie ook

Verantwoordelijke dienst