Gemeenteraad en Raad van Maatschappelijk Welzijn

De raden worden vanaf 19 april 2022 terug fysiek gehouden.

Raden - live

GEMEENTERAAD gevolgd door RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 

Info raadszittingen

De gemeenteraad is het "parlement" van de gemeente: het vervult de wetgevende taken van de gemeente en is

Samenstelling

De gemeenteraad in Berlaar bestaat uit 21 raadsleden, met inbegrip van de burgemeester en vijf schepenen

Huishoudelijk reglement

De  praktische werking van de raden wordt omschreven in een huishoudelijk reglement.