Gemeenteraad en Raad van Maatschappelijk Welzijn

Verslagen

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1), normaal gezien op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur.

Tijdens de maanden juli en augustus komt de raad niet bij elkaar.

Raden - live

Beluister hier onze raden: live of uitgesteld.

Info raadszittingen

De gemeenteraad is het "parlement" van de gemeente: het vervult de wetgevende taken van de gemeente en is

Samenstelling

De gemeenteraad in Berlaar bestaat uit 21 raadsleden, met inbegrip van de burgemeester en vijf schepenen

Huishoudelijk reglement

De  praktische werking van de raden wordt omschreven in een huishoudelijk reglement.