Jaarrekening

Gemeente en OCMW vormen vanaf 2020 samen één rapporteringsentiteit. Er wordt een geïntegreerde jaarrekening opgemaakt.

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020 (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidie (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 28 juni 2022)