Jaarrekening

Gemeente en OCMW vormen vanaf 2020 samen één rapporteringsentiteit. Er wordt een geïntegreerde jaarrekening opgemaakt.

 

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023 (gepubliceerd op 20 juni 2024)

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein (gepubliceerd op 20 juni 2024)

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 20 juni 2024)

Overzicht toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidies (gepubliceerd op 20 juni 2024)

Jaarlijkse opbrengst per belasting (gepubliceerd op 20 juni 2024)

Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 20 juni 2024)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 20 juni 2024)

 

Jaarrekening 2022

- Jaarrekening 2022 (gepubliceerd op 22 juni 2023)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 22 juni 2023)

Overzicht toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidie (gepubliceerd op 22 juni 2023)

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein (gepubliceerd op 22 juni 2023)

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 22 juni 2023)

Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 22 juni 2023)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 22 juni 2023)

 

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidie (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 28 juni 2022)

- Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 28 juni 2022)

 

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020 (gepubliceerd op 7 juni 2023)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 7 juni 2023)

Overzicht toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidie (gepubliceerd op 7 juni 2023)

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein (gepubliceerd op 7 juni 2023)

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 7 juni 2023)

Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 7 juni 2023)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 7 juni 2023)