Adviesraden

Om de betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding en bij de uitwerking en de evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht die op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van deze adviesraden.

De adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet bindende adviezen uitbrengen aan de gemeenteraad.

Meer weten? Neem contact op via info@berlaar.be of via 03 410 19 00.