Adviesraden

Om de betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding en bij de uitwerking en de evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht die op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van deze adviesraden.

De adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet bindende adviezen uitbrengen aan de gemeenteraad.

Meer weten? Neem contact op via info@berlaar.be of via 03 410 19 00.

 

Aan het begin van de legislatuur worden de meeste adviesraden terug samengesteld.

Hoe kan ik me kandidaat stellen ?

Indien je je, als particulier, kandidaat wenst te stellen, kan je dit formulier invullen en aan het onthaal van het gemeentebestuur afgeven.

Indien je je, als vertegenwoordiger van een vereniging, wenst kandidaat te stellen, kan je dit formulier gebruiken.