Schepencollege en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en zes schepenen (waaronder de OCMW-voorzitter), bijgestaan door de gemeentesecretaris. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeenteraad en komt wekelijks bij elkaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De schepenen worden verkozen door en onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege.

De voorzitter van het OCMW neemt ook deel aan de vergaderingen van het schepencollege.