Beheerraad bib zoekt leden!

Wil je mee nadenken over de toekomst van de bib? Een impact hebben op het beleid en meewerken aan de ontwikkeling van de bibliotheek? Kom dan naar de open beheerraad op zaterdag 24 februari.

De bibliotheek is al lang niet meer alleen maar de plaats waar je een boek kan ontlenen. De bibliotheek organiseert ook lezingen en cursussen, kinderen kunnen er naar verhaaltjes komen luisteren, en je kan er ook gewoon komen om mensen te ontmoeten.

Maar waar moet het in de toekomst met de bibliotheek naartoe? Waar moeten we als bib meer op inzetten?

Word lid van de beheerraad van de bibliotheek en beslis mee. Het beheersorgaan houdt toezicht op en geeft advies over het algemeen beheer van de bib. Het heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van het gemeentebestuur voor alle aspecten van het bibliotheekwerk, en in het bijzonder voor de beleidsplanning maar ook over de infrastructuur en de werking.

Benieuwd? 

Dan zien we je graag op de open beheerraad, op zaterdag 24 februari om 10 uur in de Berlaarse bibliotheek (Dorpsstraat 84).
Nu al meer weten? Lees dan het interview met voorzitter Jo Hermans en bibliothecaris Gert Maris.

Gepubliceerd op 10/01/2024