Nieuws - meest recent

Om transport in de omgeving van scholen of het dorpscentrum zoveel mogelijk te vermijden, ondertekende het Berlaarse gemeentebestuur een Charter Werftransport. Berlaar wil daarbij de dialoog aangaan met aannemers en bouwbedrijven om de organisatie van het werfverkeer constructief aan te pakken.

Soms is het moeilijk om de verwarmingsfactuur te betalen. De prijzen blijven maar stijgen. Verwarm je jouw woning met mazout of bulkpropaangas? Dan kan het Sociaal Verwarmingsfonds jou misschien helpen met een verwarmingstoelage!

Wat?

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan voor een deel tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen.

Voor wie?

In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een uniforme huisdiersticker die dierenlevens moet redden bij noodsituaties. Door duidelijk te maken welke dieren zich in de woning kunnen bevinden, help je de hulpdiensten om bij brand ook je huisdieren te redden.

Jaarlijks komen er heel wat huisdieren om in woningbranden, door CO-vergiftiging of door wateroverlast. Zo'n verlies willen we met z'n allen uiteraard vermijden.

Gemeente Berlaar mag zich voortaan een Fairtrade-gemeente noemen. De titel werd op maandag 17 september 2018 officieel uitgereikt in Station Balder. Het gemeentebestuur nam er ook het bijhorende Fairtrade-bord in ontvangst.

Fairtrade-gemeente is een initiatief van Fairtrade Belgium, Oxfam Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11. Deze vier organisaties willen met het initiatief mensen in heel Vlaanderen warm maken voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame producten.

Twee zebrapaden in onze gemeente kregen dit jaar al aanvullende ledverlichting, meer bepaald het zebrapad in de Kapellebaan en in de Dorpsstraat. Het gaat om lampjes die automatisch beginnen knipperen als het donker wordt. In een volgende fase krijgen vier bijkomende locaties dezelfde ledverlichting.

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden er twee nieuwe fietsstraten ingericht. In sommige straten is er namelijk onvoldoende plaats om een fietspad aan te leggen, fietsstraten vormen dan een goed alternatief. Motorvoertuigen zijn er nog toegelaten, maar de fietser is de belangrijkste weggebruiker.

Waar?

Berlaar heeft al één officiële fietsstraat, namelijk de Heistsebaan in Berlaar-Heikant. Bij het begin van het nieuwe schooljaar komen er twee nieuwe fietsstraten bij: de De Beerslaan en de Lozenhoek.

Ken jij het webloket al? Via dit digitaal platform willen we het je makkelijker maken om een aantal zaken van bij je thuis te melden of aan te vragen. Daarnaast kan je er sinds kort terecht om zelf online een afspraak in te plannen bij de gemeentelijke diensten. Snel, makkelijk en 24/7 beschikbaar.

Met het webloket breiden we onze digitale dienstverlening flink uit en brengen we het lokaal bestuur weer een stap dichter bij de burger. Het betekent immers een serieuze tijdswinst voor de aanvrager, maar ook voor onze medewerkers.

Op woensdag 27 juni organiseerde het gemeentebestuur een infoavond over de ruimtelijke visie voor onze gemeente. Marc Martens, van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, lichtte er de eerste krijtlijnen van het visiedocument toe. Er daagden 55 geïnteresseerde burgers op, die nadien ook vragen mochten stellen.

Aan de grondslag van deze beginselverklaring rond ruimtelijke ordening liggen drie pijlers:

- De identiteit van een dorp
- De ruimtelijke ordening
- De woonkwaliteit

Twee zebrapaden in onze gemeente kregen onlangs aanvullende ledverlichting. Het gaat om lampjes naast het zebrapad die automatisch beginnen knipperen als het donker wordt. Zo wijzen ze de aandacht op het zebrapad en verhogen ze de veiligheid.

Bij het zebrapad ter hoogte van het kruispunt van de Daalstraat met de Dorpsstraat en het zebrapad aan basisschool De Lotusbloem in de Kapellebaan werden enkele weken geleden ledlampen op de grond geplaatst. De lampen werken op zonne-energie en gaan automatisch branden wanneer het begint te schemeren.

Ook dit jaar brengt Kempens Karakter weer twee fietsbrochures uit die rasechte volkscafés met elkaar verbinden via het knooppuntennetwerk.  De trajecten kronkelen door negen gemeenten uit de regio, waaronder ook Berlaar, en zijn verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.