Verkeersveiligheid bereik je samen

Op 22 maart lanceert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een grote fietsveiligheidscampagne, waar het lokaal bestuur van Berlaar op intekende. Want ook in Berlaar wordt er heel wat afgefietst, zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op.

Op bepaalde plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig te houden voor elkaar, zullen er verschillende boodschappen in het straatbeeld verschijnen. Eén van die plaatsen is het kruispunt Alflaar – Ebroek, waar fietsers er attent op gemaakt worden dat ze voorrang moeten verlenen aan gemotoriseerd verkeer. Aan het kruispunt Smidstraat - Hemelshoek draaien we de rollen om en vragen we automobilisten om extra op fietsers te letten voor ze afslaan.

De boodschappen doen dienst als kleine geheugensteuntjes en roepen op een positieve manier op om minimale inspanningen te leveren en het zo veilig te houden voor elkaar.

Enkel samen maken we het verschil

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar en voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders. Dat doe je door je fiets uit te rusten met voldoende fietsverlichting, reflecterende kledij te dragen en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van de andere en lever die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Concreet zal je binnenkort blauwe borden met volgende boodschappen in Berlaar zien:

Autobestuurders

  • Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
  • Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt of kruist.
  • Hou het fietspad vrij.

Fietser

  • Zet je fietslicht aan.
  • Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders.
  • Rij trager in de buurt van andere fietsers.

    

 


 

Voetgangers: plaats op de openbare weg

Ook als voetganger moet je je verantwoordelijkheid opnemen in het verkeer. Voetgangers behoren immers net als fietsers tot de groep van de zwakke weggebruikers. Omdat je als voetganger geen beschermend omhulsel of koetswerk heeft, zijn er regels in het leven geroepen die jouw veiligheid verhogen.

Waar moet je als voetganger wandelen? Links of rechts op de rijbaan?

Je bent verplicht het trottoir, de delen van de openbare weg voorbehouden voor voetgangers door het verkeersbord D9 of D10, de begaanbare verhoogde bermen of de begaanbare gelijkgrondse bermen te volgen.

Zijn deze er niet, pas dan mag je het fietspad of de rijbaan volgen. Op het fietspad moet je wel voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers. Als je op de rijbaan wandelt, moet je zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan wandelen en links in de door jouw gevolgde richting wandelen. Op deze manier zie je autoverkeer komen en wandel je dus veiliger.

Er zijn uitzonderingen voor groepen vergezeld van een leider. Meer informatie hierover vind je in artikel 42.3 van de wegcode. Daarnaast kan je steeds terecht bij de dienst Mobiliteit van het lokaal bestuur of bij de Lokale Politie Berlaar-Nijlen.

Waar en hoe mag je oversteken?

Je moet de rijbaan steeds haaks op haar aslijn oversteken en je mag hierbij niet slenteren of blijven stilstaan. Wanneer er op minder dan ongeveer 20 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, ben je verplicht om deze te volgen.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 19/02/2021