Nieuws - meest recent

Overweeg je om je voortuin te verharden? Besef dan dat je hiervoor een vergunning van het lokaal bestuur nodig hebt. Zelfs voor het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen is een vergunning verplicht. De voortuin moet zoveel mogelijk als tuin ingericht worden.

De voorbije maanden ontving het lokaal bestuur heel wat meldingen over inwoners die hun volledige voortuin verhard hebben. Ze doen dat om het onderhoud te beperken of om bijvoorbeeld een parkeerplaats te voorzien voor hun woning.

Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein een signalisatievergunning (bijvoorbeeld een parkeerverbod) aanvragen.

De gemeente Berlaar zet zich al jarenlang in om het aantal zwerfkatjes in de gemeente te beperken door middel van het zwerfkattenproject, waarbij de nadruk gelegd wordt op sterilisatie/castratie. Dit project wordt gedragen door vrijwilligers (kattenvangers) en gebeurt in samenwerking met twee dierenartsen van Berlaar. 

 

Hoe werkt het?

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een bijzondere sociale lening. Dat is een goedkoop woonkrediet voor de aankoop of het behoud van een woning/appartement, eventueel gecombineerd met werken of voor werken aan woning/appartement.

Om een woonkrediet te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze zijn onder meer je inkomen en de verkoopwaarde van de woning. Uiteraard moet je ook voldoende vermogend zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen en mag je nog geen eigendom bezitten.

De belangrijkste troeven van een Woningfondskrediet zijn:

Last van ratten in je tuin? Meestal denk je er dan meteen aan om rattenvergif te leggen. Dit is echter de allerlaatste stap bij het bestrijden van ratten en ander ongedierte.

Door een wijziging in de Europese wetgeving wordt het gebruik van rattenvergif streng gereglementeerd en gecontroleerd. Bovendien is rattenvergif extreem toxisch en brengt het steeds risico’s met zich mee, ook voor andere dieren die ervan eten. Om in de toekomst toch nog te kunnen helpen, passen we ons beleid ter bestrijding van de bruine rat aan.

Ballonnen oplaten bij de communie, een wedstrijd of een inhuldiging: veel mensen zien het als een traditie, maar staan niet stil bij de schadelijke gevolgen voor het milieu. Omdat er voldoende betere alternatieven zijn om het karakter van een evenement te benadrukken, wil het gemeentebestuur deze milieuverontreiniging in de toekomst vermijden.

 

Reeds sinds september 1998 geldt in België een chip- en registratieverplichting voor honden. Voor katten is dit verplicht sinds 1 november 2017. Nog steeds wordt bij gevonden dieren echter opgemerkt dat zij geen chip bezitten.

Je vermiste huisdier snel terug bij je hebben?

Wat?

De mantelzorgpremie van het OCMW is een financiële toelage voor personen die zorgen voor een inwonende hulpbehoevende.
De mantelzorgpremie voor de verzorging van één persoon bedraagt 35 euro per maand. Voor de verzorging van twee personen bedraagt deze premie 70 euro per maand.

Voor wie?

Er dient aan verschillende voorwaarden te worden voldaan:

Het Berlaarse gemeentebestuur overhandigde vandaag officieel de sleutel van het Berlaarhof aan vzw VillaVip. VillaVip krijgt het gebouw in erfpacht van de gemeente en zal er een thuis creëren voor personen met een verstandelijke beperking.

Sinds 2018 vervangt en verenigt de omgevingsvergunning verschillende vergunningen, zoals de stedenbouwkundige, milieu- en verkavelingsvergunning. Dit houdt in dat je aanvragen moet indienen bij één loket in jouw gemeente, het Omgevingsloket. Gemeentebesturen kregen van Vlaanderen ook meer bevoegdheden om op te treden tegen stedenbouwkundige- en milieuovertredingen. Gemeenten Berlaar, Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek besloten de handen in elkaar te slaan om efficiënt aan omgevingshandhaving te doen.