Wettiging van handtekening

Een handtekening wettigen of legaliseren betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Dat bewijst dus dat de handtekening wel degelijk geplaatst werd door de betrokken persoon.

Je kan je handtekening laten wettigen in het gemeentehuis van je woonplaats.

Wie?

Alle personen ingeschreven in het bevolkingsregister van Berlaar kunnen hun handtekening laten wettigen.

Hoe aanvragen?

Om een handtekening te laten wettigen, plaats je de handtekening best in het bijzijn van een bediende van de dienst Onthaal. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken, maar kan spontaan terecht bij de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Als de betrokkene niet zelf naar het gemeentehuis kan komen, kan een andere persoon de handtekening laten wettigen op vertoon van de identiteitskaart van de betrokkene. De geplaatste handtekening moet dan overeenstemmen met de handtekening op de identiteitskaart zodat de bediende dit kan controleren. Als er twijfel bestaat, kan de handtekening niet gewettigd worden en moet de betrokkene zich zelf bij de onthaalbalie aanbieden.